Graddedigion Abertawe’n gyrru lansiad Wales World Wide

Mae dau o raddedigion Prifysgol Abertawe yn ceisio helpu busnesau Cymru i gael mynediad at farchnadoedd newydd yn rhyngwladol - ac maent yn gobeithio y bydd eu cyd-alumni yn eu cynorthwyo.

Mae Kate Methuen a Kate Madley wrthi’n datblygu rhwydwaith busnes ar-lein newydd a chyffrous, sef WalesWorldWide.org, sy’n cysylltu busnesau Cymru â phobl sy’n byw dros y môr neu rai ag affinedd â Chymru.

Wales World Wide Fe’i lansiwyd ym mis Medi, gyda chymorth NatWest, ac mae eisoes wedi denu ymwelwyr ar-lein o fwy na 95 gwlad, ac mae cannoedd wedi ymaelodi’n rhad ac am ddim.

Gall yr aelodau lwytho proffil i fyny, defnyddio gwasanaeth negeseuon rhwng aelodau, a chymryd rhan mewn trafodaethau ar fforymau ar-lein ar gyfer gwledydd a sectorau penodol.

Mae’r safle hefyd yn cynnwys newyddion am ddatblygiadau busnes rhyngwladol, ymchwil ar farchnadoedd allweddol, cyfeiriadur, datganiadau cwmnïau ac ystod o gynnwys y telir amdano gan fusnesau sy’n bwriadu hyrwyddo eu hunain.

“Y cysylltiadau sydd bwysicaf ym myd cystadleuol busnes heddiw, ac rydym yn gobeithio y bydd Wales World Wide yn agor drysau i gwmnïau Cymru yn rhyngwladol,” meddai Kate Methuen, cyfarwyddwr gwerthiant a marchnata’r wefan, a raddiodd o Abertawe ym 1998 â gradd mewn Ffrangeg a Sbaeneg.

“Rhoddwyd cyfle i mi greu, datblygu a lansio Wales World Wide ym mis Ebrill, ac mae wedi bod yn hynod gyffrous cael bod yn rhan o rywbeth newydd a allai helpu economi Cymru i dyfu, a chreu swyddi.”

Mae Kate yn credu fod astudio ieithoedd yn Abertawe wedi bod yn sylfaen dda iddi sefydlu gyrfa mewn marchnata, lle bu’n gweithio i frandiau proffil uchel megis Mars, Britvic, Grŵp Bancio Lloyds, Mitchells & Butlers, Bass ac S A Brain & Co.

“Roedd meddu ar radd dda o brifysgol a berchir ac mewn pwnc academaidd ond ymarferol wedi helpu pan ymgeisiais am gynlluniau i raddedigion. Dechreuais yn Bass ac rwyf wedi cael rolau cyffrous iawn, ond mae’n braf cael dod yn ôl i Gymru a gweithio ar rywbeth sy’n torri cwys go iawn.”

Graddiodd ei chydweithiwr yn Wales World Wide, Kate Madley, yn 2010 gyda gradd mewn Saesneg, a bu’n gweithio mewn asiantaeth fenter a gydag elusen ryngwladol Oxfam cyn dechrau yn ei rôl bresennol fel swyddog gweithredol marchnata a golygu’r wefan.

“Wrth weithio ar gynnwys ar gyfer Wales World Wide, rwy’n mwynhau dysgu am yr hyn sy’n digwydd ym myd busnes drwy’r byd i gyd, ac rwy’n gwneud cysylltiadau newydd,” meddai.

“Rwy’n gobeithio y bydd nifer fawr o alumni o Abertawe’n ymuno. Nid oes rhaid i chi fod o Gymru - mae’n ffordd wych o gadw mewn cysylltiad â Chymru ac ailgysylltu â hen gyfeillion o’r brifysgol sydd ar wasgar drwy’r byd i gyd.”

www.walesworldwide.org