Cyn-fyfyrwyr yn dyfeisio y STeROBOT (Robot Tele-lawfeddygol Smart)

Graddiodd Dr Arun Raaza o Brifysgol Abertawe gyda gradd Meistr mewn Ymchwil mewn Ffotoneg a Systemau Cyfathrebu yn 2009. Ers hynny mae wedi cwblhau ei PhD ac wedi bod yr unigolyn ieuaf yn y byd i weithio fel Pennaeth Adran Electroneg a Chyfathrebu (ym Mhrifysgol VELS, Chennai).

Dr Arun Raaza Mae Dr Raaza wedi dyfeisio endo-hyfforddwr robotaidd tele-lawfeddygol smart a ddefnyddir ar gyfer hyfforddiant llawfeddygaeth robotaidd. Datblygwyd y robot ym Mhrifysgol VELS yn Chennai, ar y cyd â’r Clinig Wroleg yn Coimbatore.

Mae’r STeROBOT (Robot Tele-lawfeddygol Smart) yn darparu profiad llawfeddygol amser real gan ddefnyddio endo-hyfforddwr lle mae’r holl weithrediadau yn cael eu rheoli gan y llawfeddyg drwy reolyddion wedi’u rhaglennu’n llwyr. Fe’i defnyddir i ddarparu hyfforddiant gwell i lawfeddygon cyn ymgymryd â llawfeddygaeth robotaidd mewn cleifion.

Mae gan y ddyfais newydd hon nifer o fuddion. Dywed Dr Razza “Mae ein robot yn rhoi golygon dau ddimensiwn a thri dimensiwn ac yn darparu hyfforddiant ymarferol mewn llawfeddygaeth robotaidd. O’i gymharu â robotau eraill, mae gan STeROBOT sawl mantais o fod yn llai ymyrrol, yn fanwl gywir, yn gost-effeithiol ac yn hawdd i’w ddefnyddio ac mae hefyd yn lleihau’r amser y mae angen i gleifion aros yn yr ysbyty.”