Cyn-fyfyrwyr Abertawe’n cwrdd eto 50 mlynedd ar ôl graddio

Ym mis Gorffennaf daeth grŵp o gyn-fyfyrwyr Abertawe at ei gilydd, 50 mlynedd i’r diwrnod y gwnaeth y rhan fwyaf ohonynt raddio yn Neuadd Brangwyn ar ddydd Llun, Gorffennaf 23ain 1962.

Roedd 23 o bobl yn yr aduniad, 16 ohonynt yn gyn-fyfyrwyr Abertawe a’r gweddill yn bartneriaid iddynt. Ar ôl graddio mewn amryw bynciau, roeddent yn nabod ei gilydd drwy fod mewn Neuaddau Preswyl gyda’i gilydd, drwy fod yn aelodau o’r tîm Hwylio a thrwy ffrindiau eraill.

50 year reunion cake Roedd modd i’r grŵp ddal i fyny ar newyddion a hel atgofion am eu blynyddoedd fel myfyrwyr israddedig, gyda chymorth hen ffotograffau, hen gylchgronau a llawlyfrau o’r coleg. Roedd hi’n gyfle gwych iddynt gyfnewid ac ail-fyw hen atgofion. Cafodd yr aduniad ei gwblhau gyda chacen pen-blwydd wedi’i haddurno â bathodyn Prifysgol Abertawe, het raddio a thystysgrif radd.

Mae’r graddedigion yn cadw mewn cysylltiad yn gyson ac yn cwrdd fel grŵp bob pum mlynedd, ac maen nhw wedi gwneud hynny ers 1972. Gwnaeth y grŵp gynnal aduniadau i ddathlu 25 mlynedd a 40 mlynedd yn Guildford, ac ar gyfer yr aduniad 30 mlynedd, dychwelodd y grŵp i Abertawe am benwythnos. Cafodd yr aduniad 45 mlynedd ei gynnal gan Peter a Mary Fox yn Henffordd ac mae’r graddedigion yn gobeithio dathlu 55 mlynedd yn 2017 gyda digwyddiad wedi’i gynnal gan Pete a Lizzy Hooper yn Gorllewin Sussex.

Roedd y grŵp hwn o gyn-fyfyrwyr yn fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe pan gafodd Tŷ’r Coleg (Tŷ Fulton bellach), Neuadd Lewis-Jones a Neuadd Sibley eu hagor, pan ganiatawyd yn swyddogol i fenywod fynd i ystafelloedd dynion yn y Neuaddau Preswyl am y tro cyntaf a phan dechreuodd y tafarndai agor ar Suliau: Dim ond 50 mlynedd yn ôl!

50 year group 2 Y Cyn-fyfyrwyr a fynychodd y digwyddiad oedd; Peter Field, Peter a Mary Fox (Carroll), Gary Holt, Peter a Lizzy Hooper (Brown), Clare Lubliner (Morris), Sue Merifield (Clark), Rosmarie Nettleton (Lemprecht), Hugh Pritchard, Brian Sheppard, Bob Smith, David Thomspon, Mike a Rosemary Warren (Rimes) a Mike Williams.