Cyn-fyfyrwraig Abertawe’n helpu â Charfan Paralympaidd Prydain Fawr

Graddiodd Georgina Friend yn 2006 gyda BSc mewn Gwyddor Chwaraeon. Mae hi’n gweithio yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Anafiadau i’r Cefn (NSIC) Stoke Mandeville, sef yr Uned fwyaf ar gyfer Anafiadau i’r Cefn yn y DU ac Ewrop.

Georgina Friend Fel pennaeth Ymadfer Chwaraeon, mae Georgina’n ei wneud yn bosib i gleifion sydd wedi dioddef anafiadau newydd i gymryd rhan mewn chwaraeon ar ôl eu hanafiadau, sy’n eu galluogi i gymryd rhan mewn chwaraeon elit os hoffent. Mae hi’n gweithio’n agos â Ffisiotherapyddion a Therapyddion Galwedigaethol i sicrhau bod y cleifion yn derbyn y gofal gorau posib. I Georgina y peth mwyaf gwobrwyol am ei swydd yw gwylio ei chleifion yn datblygu dros amser a’u gweld yn cyflawni pethau na fyddent byth wedi’u hystyried yn bosib. Yn ogystal â’u gwaith yn y Ganolfan Anafiadau i’r Cefn, mae Georgina’n hyfforddi Clwb Nofio Anabl Swydd Buckingham.

Enwebwyd Georgina i gario’r Fflam Olympaidd drwy Wolverhampton. Bu’n annog un o’i chyn gleifion i archwilio chwaraeon Paralympaidd, ac mae hwnnw bellach yn rhan o dîm Athletau Paralympaidd Prydain Fawr.

Bydd Georgina yn y Gemau Paralympaidd yn Llundain yn gweithio gyda Charfan Rygbi Cadair Olwyn Prydain Fawr. Mae hyn yn rhan o’i saib gyrfa blwyddyn o hyd, ac ar ôl y Gemau bydd Georgina’n teithio i Ganada i gwblhau cwrs ôl-raddedig mewn Therapi Hamdden. Pan fydd hi’n dychwelyd i’r DU, mae Georgina’n gobeithio sefydlu a datblygu Therapi Hamdden yn NSIC ac unedau anafiadau i’r cefn eraill yn y DU.

Wrth sôn am eu hatgofion o Abertawe, meddai Georgina “Mae gymaint ohonynt! Gwneud chwaraeon – hoci ac achub bywyd, Gŵyr.”