Cyn-fyfyriwr yn ennill Gwobr Ymddiriedolaeth y Tywysog

Graddiodd Kylie Hearne o Brifysgol Abertawe yn 2010 ar ôl astudio Gwareiddiad Clasurol. Yn y ddwy flynedd ers graddio mae Kylie wedi sefydlu ei busnes llwyddiannus ei hun, Stardust Boutique, sydd wedi ennill nifer o wobrau ac wedi denu cwsmeriaid o ar draws y DU i gyd. Yn fwyaf diweddar mae Kylie wedi ennill Gwobr Llysgennad Ifanc y Flwyddyn Ymddiriedolaeth y Tywysog.

Mae Stardust Boutique yn arbenigo mewn dillad gyda’r nos a chafodd ei lansio ar-lein yn gyntaf yn 2011. Roedd y busnes yn llwyddiant mawr gyda galw uchel am gynnyrch, a arweiniodd at Kylie yn agor siop yn Sgeti yn ystod mis Chwefror 2012. Cafodd Kylie gymorth gan Ymddiriedolaeth y Tywysog wrth sefydlu eu busnes a chymerodd ran yng nghwrs Archwilio Arloesedd yr Ymddiriedolaeth.

Kylie Hearne Cydnabuwyd Kylie am ei gwaith gydag Ymddiriedolaeth y Tywysog yn y Gwobrau Dathlu Llwyddiant, gan ennill Gwobr Llysgennad Ifanc y Flwyddyn. Fel rhan o’i rôl fel Llysgennad Ifanc, mae Kylie wedi ymweld â 10 Downing Street, ac wedi siarad â’r Prif Weinidog am ddiweithdra ymhlith ieuenctid ac entrepreneuriaeth. Mae’r Ymddiriedolaeth yn ei disgrifio fel unigolyn sydd wedi dangos “ymroddiad anhygoel” ac sydd wedi creu argraff ar nifer o “randdeiliaid a ffigyrau seneddol gyda’i hangerdd am yr Ymddiriedolaeth a’u gallu fel menyw busnes”.

Mae gan Kylie atgofion da o’i hamser ym Mhrifysgol Abertawe ac mae’n ystyried ei chwrs yn agwedd hanfodol o’i llwybr gyrfa dewisol: “Mae pobl yn gofyn i mi’n aml “a fues ti’n astudio ffasiwn neu fusnes?” - mae pobl yn synnu pan rydw i’n dweud wrthynt fod gen i radd mewn Gwareiddiad Clasurol. Dysgodd fy ngradd gymaint o sgiliau i mi sy’n hanfodol yn fy ngwaith, fel datrys problemau, cyfathrebu, hunan gymhelliad a sylw i fanylion. Rydw i wedi gallu trosglwyddo’r sgiliau hyn i’r byd busnes a’u cymhwyso i’m swydd.”

Kylie Hearne 1 Mae gradd mewn Gwareiddiad Clasurol wedi darparu Kylie â’r sgiliau sydd eu hangen i lwyddo mewn busnes: “Mae rhedeg busnes yn anodd! Rydw i weithiau’n cael fy hun yn gweithio hyd at 18 awr y dydd – mae cymaint o bethau i’w gwneud mewn un diwrnod. Ond yn ffodus, mae fy ngradd wedi rhoi sgiliau amldasgio gwych i mi!”.

Mae Stardust Boutique wedi derbyn cydnabyddiaeth sylweddol ac wedi ennill nifer o wobrau gan gynnwys Busnes Manwerthu’r Flwyddyn yn Ne Cymru a’r Cwmni Cychwynnol Gorau. Mae Kylie wedi ymrwymo ei hun i’r busnes gan sicrhau ei fod yn llwyddiant: “Roedd agor y siop yn garreg filltir enfawr - dechreuais y busnes gyda dim ond pum wisg ar reilen yn fy ystafell wely a heb unrhyw arian o gwbl. Roedd hi’n ddiwrnod emosiynol ac yn rhywbeth yr oedd rhaid i mi weithio’n galed iawn amdano”.

Stardust Boutique ar Facebook a Twitter
www.stardustboutique.com