Cyn-fyfyriwr yn anelu am Aur yn y Gemau Paralympaidd

Bydd y 14eg Gemau Paralympaidd yn cael eu cynnal yn Llundain eleni a bydd y cyn-fyfyriwr James Roberts yn cystadlu yn y gystadleuaeth am yr ail dro.

James Roberts Graddiodd James o Brifysgol Abertawe yn 2010, ar ôl cwblhau BSc mewn Gwyddor Chwaraeon. Mae wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o chwaraeon am nifer o flynyddoedd; bu’n nofio yng ngharfan ddatblygu Prydain Fawr yn 2004 a 2005, ac yna newidiodd i rwyfo. Yn 2008, bu James yn cystadlu yn ei Gemau Paralympaidd cyntaf yn Beijing. Roedd James yn un o’r rhwyfwyr Paralympaidd cyntaf erioed, wrth i rwyfo addasol ymddangos am y tro cyntaf yn y gemau hyn. Cafodd James a’i bartner lwyddiant anhygoel, gan orffen yn 5ed yn Rownd Derfynol y rhodli dwbl cymysg addasol.

Eleni mae James wedi’i ddewis ar gyfer tîm Pêl Foli Eistedd Prydain Fawr. Roedd y tîm Pêl Foli Eistedd unwaith wedi’i raddio yn yr wyth uchaf yn y byd; fodd bynnag, dros y blynyddoedd rhoddwyd llai o sylw i’r tîm, ond, gyda chyhoeddi Llundain fel y ddinas i gynnal y gemau, wnaeth droi sylw unwaith eto at y tîm a chychwynnwyd ar broses o ailadeiladu. Mae’r broses hon eisoes wedi dwyn ffrwyth. Daeth y tîm yn 9fed ym Mhencampwriaethau Ewrop 2011 yn Rotterdam a gwnaethant guro UDA, sydd wedi’u graddio’n 10fed yn y byd, yng Nghwpan Cyfandirol yr ECVD yn Kettering.

Siaradodd Swyddfa’r Cyn-fyfyrwyr â James yn ystod saib prin rhwng ymarfer...

Llongyfarchiadau ar gael eich dewis ar gyfer tîm Pêl Foli Eistedd Prydain Fawr. Sut y mae’n teimlo i gymryd rhan mewn Gemau Paralympaidd arall?

Rydw i’n hynod falch o gynrychioli fy ngwlad eto! Bydd y dorf adref yn fantais fawr, a bydd gen i gyfle i gystadlu o flaen fy ffrindiau a fy nheulu a fydd yn brofiad anhygoel.

Disgrifiwch wythnos arferol o ymarfer gyda’r tîm Pêl Foli Eistedd?

25 awr yr wythnos ar gyfartaledd, ac mae hyn yn amrywio o waith yn y gampfa, a gwaith technegol a thactegol ar y cwrt.

Sut deimlad oedd cymryd rhan yng Ngemau Paralympaidd Beijing, a beth yw eich atgof gorau o’r gystadleuaeth?

Roeddwn i’n hynod falch o wisgo lliwiau Prydain Fawr ac roedd hyn yn arbennig o bwysig i mi gan mai dyma oedd y tro cyntaf i rwyfo gael ei gynnwys yn y Gemau Paralympaidd. Fy atgof gorau oedd cyrraedd y rownd derfynol gan guro UDA o 0.09 eiliad!

Beth ydych chi wedi’i wneud yr ydych fwyaf balch ohono?

Ennill Rhagbrawf Olympaidd/Paralympaidd yn 2004 ar gyfer nofio, cael fy newis ar gyfer y Gemau Paralympaidd a graddio o’r brifysgol.

Pam penderfynoch astudio ym Mhrifysgol Abertawe, a beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am eich cwrs?

Abertawe yw un o’r prifysgolion gorau yng Nghymru, mae ei lleoliad heb ei ail gyda’r ddinas a’r môr wrthlaw ac roedd y cyfleusterau chwaraeon yn atyniad mawr. Gwnaeth y cwrs fy helpu i ymarfer y wyddoniaeth y tu ôl i chwaraeon y mae athletwyr yn ei chymryd yn ganiataol. Roedd hyn yn rhywbeth a fwynheais yn fawr.

Beth fyddai eich llwyddiant mwyaf?

Ennill medal aur yn y Gemau Paralympaidd.

Pob lwc James!