Cyn-fyfyriwr Abertawe'n cael ei ethol yn Llywydd y Cyfrifwyr Siartredig

Etholwyd Martyn Jones yn Llywydd Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Lloegr a Chymru, a bydd yn cychwyn yn y swydd y mis yma. Graddiodd Martyn o Brifysgol Abertawe ym 1972 gyda BSc Anrhydedd yn Naearyddiaeth. Yn ystod ei gyfnod yn y Brifysgol, bu'n Ysgrifennydd a Chadeirydd y Gymdeithas Daearyddiaeth.

Cymhwysodd Martyn yn Gyfrifydd Siartredig yn y Sefydliad ym 1976, ac mae wedi gweithio ers dros 30 o flynyddoedd gyda busnesau bach a mawr, yn ogystal â gyda sefydliadau yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Mae ei brofiad yn cynnwys archwilio, hyfforddi, rheoli risg, gwasanaethau llywodraethu corfforaethol, arloesi mewn gwasanaethau, a delio â materion proffesiynol a rheoleiddiol.

Martyn JonesYmddeolodd o'i swydd yn bartner Deloitte LLP y llynedd, lle bu hefyd yn gadeirydd gr┼Áp Gwasanaethau Llywodraethu Corfforaethol Deloitte. Am sawl blynedd, bu'n aelod o Bwyllgor Cwmnïau Cydffederasiwn Diwydiant Prydain hefyd.

Mae Martyn yn ymweld â nifer o brifysgolion, gan gynnwys Abertawe, i gynnal sesiynau ar y sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc i lwyddo mewn busnes.