Ar dy feic! Cynnig i Gyn-fyfyrwyr Abertawe

Roedd dau fyfyriwr o Brifysgol Abertawe yn chwilio am ffordd o fynd i’r Brifysgol ar feiciau oedd yn gweithio, yn edrych yn dda a heb gostio arian mawr. Felly, yn hytrach na mynd i siop, sefydlon nhw eu cwmni eu hunain. Y cwmni hwnnw yw Mango Bikes – lliwgar, ffres, iach a chŵl. Mae’r cynhyrchion yn ategolion ffasiwn yn ogystal â beiciau o ansawdd uchel.

Mango Bikes Sefydlwyd y cwmni gan yr entrepreneuriaid Jezz Skelton a Ben Harrison. Graddiodd Jezz o Brifysgol Abertawe yn 2012, gyda BSc mewn Rheoli Busnes (Marchnata) ac mae Ben yn nhrydedd flwyddyn ei gwrs BSc Economeg. Roedd y ddau yn rhannu tŷ pan gawsant y syniad y dylai pobl allu dylunio’u beic eu hunain.

Mae Ben yn gyfrifol am brynu, rheoli stoc ac ochr logisteg y busnes, tra bod Jezz yn edrych ar ôl marchnata’r busnes. Bu Jezz yn benderfynol o fod yn fos arno ef ei hun erioed ac mae bob amser yn edrych am syniadau newydd – mae’r brand glân, syml modern a chŵl, Mango, yn destun i ddychymyg a gweledigaeth Jezz.

Mwynhaodd Jezz ei amser ym Mhrifysgol Abertawe ac mae’n teimlo bod y profiad a’r sgiliau a ddysgodd yn ystod ei gwrs wedi’i helpu i ddatblygu a marchnata’r busnes.

Mango Bikes Derbyniodd Mango Bikes gymorth Richard Reed, cyd sefydlydd Innocent Drinks fel rhan o’r rhaglen BBC Three ‘Be Your Own Boss’, a dyfarnwyd £50,000 iddynt i fuddsoddi yn y cwmni.

Mae Mango Bikes yn cynnig disgownt o 5% i gyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ar archebion dros £250 rhwng mis Tachwedd 2012 a mis Chwefror 2013. I fanteisio ar y disgownt, cysylltwch â Swyddfa’r Cyn-fyfyrwyr am y cod.

Mango Bikes ar Facebook a Twitter
www.mangobikes.co.uk