Aduniad 'Y Goroeswyr' 2013

Ddydd Iau, 5 Medi, daeth y gr┼Áp o raddedigion sy'n defnyddio'r enw 'Y Goroeswyr' at ei gilydd am aduniad arall yn Neuadd Sgeti.

Survivors Reunion 2013Dechreuodd yr aduniadau hyn ymron i 30 mlynedd yn ôl, gydag aduniadau Tîm Hoci'r Dynion o'r cyfnod rhwng 1945 a 1951. Ymhlith aelodau'r Tîm Hoci o'r cyfnod hwnnw a fu'n bresennol eleni oedd: Is-gomander Tom Conway (wedi ymddeol), Terry Shorrock, a DCA "Porky" Davies.

Dros y blynyddoedd, mae'r digwyddiad wedi tyfu, yn gyntaf trwy gynnwys Tîm Hoci'r Menywod, ac wedyn i gynnwys timoedd chwaraeon eraill a chyrsiau eraill o'r cyfnod rhwng 1933 a 1960.

Y siaradwr gwadd eleni oedd yr Athro Chris Williams, a fu gynt yn gweithio yn Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, a siaradodd yn gyfareddol am Ddyddiaduron Richard Burton. Rhoddwyd dyddiaduron a phapurau eraill Richard Burton i Brifysgol Abertawe yn 2005 gan ei weddw. Golygodd yr Athro Williams y dyddiaduron, ac maent bellach ar gael mewn llyfr clawr papur a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Yale.

Datgelodd un o'r gwesteion, Rona Davies, yr oedd hithau'n athro newydd yn yr ysgol lle'r oedd Richard Burton (neu Jenkins, bryd hynny), yn ddisgybl. Clywodd Jemma a Sally o'r tîm Cysylltiadau Cyn-fyfyrwyr sawl stori ddiddorol arall am oes a fu - cyn y bu llawer o ddatblygu ar gampws Singleton, a phan na fu ond rhyw 500 o fyfyrwyr - gwahanol iawn i'r sefyllfa heddiw lle mae gan y Brifysgol dros 12,500 o fyfyrwyr.

Bwriedir trefnu aduniad arall y Goroeswyr yn gynnar ym mis Medi 2014. I fynegi diddordeb, cysylltwch â'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr. Rhoddir manylion pellach ar y wefan, ac mewn cylchlythyrau'r dyfodol, yn ogystal â'u hanfon trwy'r post at y rhai ar ein rhestr. Ffôn 01792 295156 neu anfonwch neges e-bost at DARO@abertawe.ac.uk