Gwnaeth Sally Thurlow a Michael Rees o'r Swyddfa Datblygu a Pherthnasau Cyn-fyfyrwyr deithio i Ganada yn ddiweddar i ymweld â rhai o'n sawl cyn-fyfyriwr sy'n byw yno.

Ar ddydd Mercher 20fed Chwefror, cafodd Sally a Mike groeso cynnes gan grŵp o gyn-fyfyrwyr yng ngwesty'r Pan Pacific yn Vancouver.

Yna, ychydig ddiwrnodau yn ddiweddarach yn yr oerfel yn Toronto, cafodd Sally a Mike eu cwrdd â chroeso cynnes arall gan Joy Parr, Frank a Jane Snape a nifer o gyn-fyfyrwyr eraill yng nghanol y ddinas. Ymunodd Angela Jones o Swyddfa Datblygu Rhyngwladol Prifysgol Abertawe, a oedd yng Nghanada yn ymweld â sefydliadau partner, â'r grŵp hefyd.

Roedd y digwyddiadau cyn-fyfyrwyr hyn yn rhan o achlysur mwy o faint a welodd dinas Vancouver yn cynnal noswaith gyhoeddus wedi'i seilio ar ddyddiaduron seren fyd-eang - Richard Burton.

Cynhaliwyd y digwyddiad, ar ddydd Iau 21 Chwefror yng Ngwesty'r Pan-Pacific yn Vancouver, i nodi cyhoeddi Dyddiaduron Richard Burton, gan Wasg Prifysgol Yale.

Mae dyddiaduron gwreiddiol Burton, sydd wedi'u hysgrifennu â llaw ac sy'n cynnwys dros 400,000 o eiriau a ysgrifennwyd dros bron gyfnod o bron i 40 o flynyddoedd, wedi'u cadw yn Archifau Richard Burton ym Mhrifysgol Abertawe, taith fer ar draws y bae o'r ardal lle cafodd yr actor ei eni a'i fagu. Cyflwynwyd y dyddiaduron yn rhodd i'r Brifysgol gan wraig Richard Burton, Sally, ac maen nhw wedi'u golygu i'w cyhoeddi gan yr hanesydd yr Athro Chris Williams.

Bu gwesteion yn y digwyddiad yn Vancouver yn clywed gan yr Athro Williams, a wnaeth hefyd ddarllen o'r Dyddiaduron a datgelu ambell i gyfrinach syfrdanol am yr actor.

Roedd yr Athro Williams hefyd yn siaradwr gwadd mewn Gwledd Gŵyl Ddewi a drefnwyd gan Gymdeithas Dewi Sant Toronto ac a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn 23ain Chwefror yng Nghlwb Golff a Hamdden Thornhill yn y ddinas.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am Ddyddiaduron Richard Burton ac am luniau o'r amryw ddigwyddiadau a gynhaliwyd ar draws y byd.