A allwch chi fod yn Gynrychiolydd Rhyngwladol?

Mae gan Brifysgol Abertawe rwydwaith cynyddol o gyn-fyfyrwyr sy'n byw ac yn gweithio tramor, ac rydym yn dymuno cynnal perthynas agos â nhw. Rydym yn sefydlu'r Cynllun Llysgenhadon Rhyngwladol i sicrhau bod cyn-fyfyrwyr yn cadw eu cysylltiad â'r Brifysgol, ac yn datblygu cysylltiadau â graddedigion eraill Prifysgol Abertawe yn eu hardal.

Mae cyn-fyfyrwyr tramor yn ased hynod werthfawr i'r Brifysgol, gan fod ganddynt wybodaeth leol helaeth a chefnogaeth leol. Bwriad y Cynllun Llysgenhadon yw cynnig cefnogaeth a gwybodaeth ddefnyddiol er mwyn cynorthwyo cyn-fyfyrwyr sy'n ceisio masnachu yn yr ardal, yn symud yno i fyw neu i weithio, neu ond yn ymweld. Gall rôl y Llysgenhadon gynnwys rhai o'r gweithgareddau canlynol hefyd: cynllunio digwyddiadau i gyd-gyn-fyfyrwyr a'u croesawu i'r digwyddiadau, rhannu profiadau bywyd yn y brifysgol gyda darpar-fyfyrwyr neu fyfyrwyr newydd, a chynorthwyo staff a myfyrwyr sy'n teithio neu'n astudio dramor.

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn gynrychiolydd lleol, neu os ydych am gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.