Aduniadau Mamau a Phlant ar Ben-blwydd Dylan yn 100

Cafwyd dathliadau mamau a phlant yr haf hwn pan aeth y graddedig seicoleg, Morag Warrack (BA 1976) i seremoni raddio ei mab, Arun Thompson, a astudiodd seicoleg yn Abertawe hefyd. Fis Hydref cyfarfu Morag hefyd â llawer o gyn-fyfyrwyr a fu'n byw ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan pan oedd y tai mor newydd roedd y plastr ar y wal yn wlyb o hyd pan symudodd y myfyrwyr i mewn!

Morag WarrackRoedd Dorian Owen (Economeg 1974), y mae bellach yn Athro Economeg ym Mhrifysgol Otago yn Dunedin, Seland Newydd, yn ymweld ag Abertawe fel gwestai'r Brifysgol. Mae ei wraig, Sue (neé Ashford - Cydanrhydedd Botaneg a Microfioleg 1976) yn rhedeg Dunedin wears the pants, blog ffasiwn, gyda'i dwy ferch, Helen a Caitlin.

Trwy gyd-ddigwyddiad, mae aelod arall o garfan 1976, John Dalrymple-Alford, hefyd bellach yn gweithio gyda Phrifysgol Otago, ac mae'n Athro Seicoleg ym Mhrifysgol Canterbury, Seland Newydd.

 

Ymddeolodd Andy Thompson (BSc Cemeg a Chefnforeg 1976) yn ddiweddar o ymgynghoriaeth rheoli prosiectau yng Nghaint. Mae gwraig Andy, Christine (neé Oakley), a Mike Wood (BSc Sŵoleg 1976 ill dau), wedi ymddeol yn ddiweddar o yrfaoedd yn addysgu bioleg. Mae'r Thompsoniaid yn byw ym Maidstone ac mae ganddynt ddwy ferch, Lucy ac Anna.

Gweithiodd gwraig Mike, Lesley (neé Sheppard -BSc Daeareg a Chefnforeg 1976) yn yr Amgueddfa Hanes Naturiol, yna sefydlodd gwmni gwasanaethau daearegol o'r enw Strategraphic Services International. Mae'r Woodsiaid yn byw yn Ewhurst, Surrey ac mae ganddynt dri o blant, Alastair, Cameron a Caitlin.

Ymddeolodd Johnny Walsh (BSc Seicoleg 1976) yn ddiweddar o ymgynghoriaeth TG, ac mae'n briod â Dr Belinda Walsh (neé Edis - BSc Seicoleg 1975), y mae bellach yn seicolegydd clinigol gweithredol. Maent yn byw yn Chesterfield.

Ymddeolodd Morag Warrack yn ddiweddar o yrfa mewn addysg, a amrywiodd o addysgu plant oedran derbyn i addysgu athrawon yn Sierra Leone. Mae'n briod â'r artist, John Thompson, ac yn byw yn Horsham, Sussex. Mae ganddynt ddau o blant, Megan ac Arun.

Mae Arun, a raddiodd yr haf hwn, bellach yn dechrau MSc Seicoleg Alwedigaethol ym Mhrifysgol Goldsmiths, Llundain. Mwynhaodd hefyd aduniad â'i gydraddedigion yn Abertawe i goroni tair blynedd wych, a'r uchafbwynt oedd chwarae rygbi yng Ngemau'r Prifysgolion i'r tîm buddugol yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd yn 2014.

Crynhodd Andy Thompson bethau'n ddymunol, gan ddweud, "Rwy'n newydd unwaith eto nawr - newydd ymddeol!”

Photo caption: Ffotograff o'r aduniad, a gymrwyd ar ben-blwydd Dylan Thomas yn 100.

O'r chwith i'r dde:

Christine Thompson, Sue Owen, Dorian Owen (rhes gefn), Andy Thompson (rhes flaen), Morag Warrack, Dylan Thomas, Johnny Walsh, Mike Wood, Lesley Wood