Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2017

Awydd dysgu mwy am y byd o’ch cwmpas? Os felly, ymunwch â Phrifysgol Abertawe wrth i ni gynnal Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau rhwng 8 - 10 Medi 2017.

Mi fydd yr ŵyl am ddim yn cychwyn gyda noson o ddigwyddiadau i oedolion ar nos Wener 8 Medi, cyn penwythnos lawn o weithgareddau i’r teulu.

Bydd popeth yn cychwyn nos Wener gyda rhaglen o sgyrsiau rhyngweithiol a gweithdai i oedolion a fydd yn trin a thrafod seiberderfysgaeth, breuddwydion a rhith-wirionedd, gyda cabaret i gloi’r noson. Yna, ceir penwythnos o ddigwyddiadau llawn hwyl i’r teulu cyfan, gyda gwledd o brofiadau ymarferol a difyr a chyfle i fentro i fyd gwyddoniaeth drwy gyflwyniadau theatrig, cerddoriaeth ac arddangosiadau.

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe yn gyfle gwych i’n cyn-fyfyrwyr ddychwelyd i Abertawe gyda’u teuluoedd a chael gweld y cyfoeth o ymchwil cyffrous ac arloesol sy’n digwydd yn y brifysgol. Does dim angen archebu lle, galwch heibio fel y dymunwch a dod â’r teulu gyda chi os ydych eisiau creu slwtsh, helpu yn yr ysbyty tedi bêrs, bod yn dditectif am y dydd neu gael hwyl yn y carnifal cemeg!

Gobeithiwn eich gweld chi yno!

Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.swansea.ac.uk/cy/gwylwyddoniaethabertawe