Digwyddiad Rhwydweithio Abertawe yn Llundain

Dydd Mawrth, 7 Tachwedd 2017

Cynhelir y digwyddiad blynyddol Abertawe yn Llundain nesaf rhwng 6:30pm a 9:00pm ar nos Fawrth, 7 Tachwedd 2017 yn swyddfeydd Newgate Communications

Cyfeiriad: Sky Light City Tower, 50 Stryd Basinghall, Llundain EC2V 5DE

ar gyffordd London Wall a Moorgate, yn agos at orsaf y tiwb Moorgate

Bydd cyfle i gwrdd, rhwydweithio a hel atgofion gyda chyd-raddedigion Prifysgol Abertawe a staff o Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, yn ogystal â'r Tîm Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr, dros ddiodydd a chanapes.

Gyda chefnogaeth hael Newgate Communications, mae'r digwyddiad hwn am ddim i gyn-fyfyrwyr a gwesteion, ond mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, felly cofrestrwch i gadw'ch lle. E-bostiwch daro@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 295156.

Ein siaradwr gwadd eleni yw'r Athro Elwen Evans QC, un o gyfreithwyr blaenllaw'r Deyrnas Unedig a Phennaeth Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton.

----------------------------------------------

Elwen Evans_bigDarllenodd yr Athro Elwen Evans QC y gyfraith yng Ngholeg Girton, Caergrawnt, gan raddio a gradd dosbarth cyntaf ddwbl; galwyd i'r bar yn Ysbyty Gray ym 1980 a chafodd sidan yn 2002. Mae'n fargyfreithiwr troseddol enwog a hynod lwyddiannus sy'n ymddangos ar ran yr erlyniad a'r amddiffyniad mewn achosion difrifol, cymhleth a phroffil uchel. Mae'n Gofiadur Llys y Goron hefyd – dyletswyddau y mae'n parhau i'w cyflawni'n ddiymdrech wrth gydbwyso galwadau a heriau Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton.

Dechreuodd yr Athro Evans QC, sy'n dod o Sir Ddinbych yng ngogledd Cymru yn wreiddiol, ei swydd newydd yn y Brifysgol yn 2015, ac mae'n goruchwylio rhaglen ehangu sylweddol Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, a fydd yn cadarnhau safle'r Coleg fel darparwr addysgu ac ymchwil o'r ansawdd uchaf a hyfforddiant, sgiliau a phrofiad academaidd ac ymarferol effeithiol.

Drwy benodi ymarferydd fel Pennaeth y Coleg, mae'r Brifysgol wedi dangos ei hymrwymiad i ddarparu Ysgol y Gyfraith fodern, berthnasol a deinamig sy'n helpu i osod yr agenda mewn byd cyfreithiol sy'n newid yn gyflym. Mae'n pwysleisio hefyd pwysigrwydd cysylltiadau agos rhwng myfyrwyr ac ymarferwyr: y math o gysylltiadau a all wneud gwahaniaeth go iawn i ansawdd profiad y myfyrwyr a'u rhagolygon cyflogaeth.