Digwyddiad Abertawe yn Llundain

Digwyddiad Abertawe yn Llundain

Digwyddiad Abertawe yn Llundain

Nos Fercher, 11 Tachwedd 2015

Cynhelir digwyddiad nesaf Abertawe yn Llundain nos Fercher 11 Tachwedd 2015 o 6.30pm yn One Birdcage Walk.

Gyda chynifer o gyn-fyfyrwyr Abertawe yn Llundain a'r cyffiniau, rydym yn falch o weld y digwyddiad 'Abertawe yn Llundain' yn tyfu bob blwyddyn. 

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi mai Dr Carol Bell fydd ein siaradwr gwadd eleni  a bydd hi'n rhannu ei syniadau am y pwnc 'Arweinyddiaeth Ysbrydoledig'.

Mae Carol Bell yn hanu o Felindre ger Abertawe ac mae wedi byw a gweithio yn Llundain ers iddi raddio o Brifysgol Caergrawnt â gradd yn y Gwyddorau Naturiol ym 1980. Bu Prifysgol Abertawe'n rhan o'i bywyd ers iddi gael ei geni, gan mai yma y bu ei thad diweddar yn astudio a dyfarnwyd Cymrodoriaeth Anrhydeddus iddi yn 2014. Mae Carol bellach yn gweithio gyda'r Brifysgol i sefydlu ei Bwrdd Cynghori ar Ddatblygu cyntaf.

Ar ôl dechrau ei gyrfa ym maes olew a nwy, symudodd i fancio buddsoddi ym 1986 a bu'n dal uwch swyddi gyda JP Morgan a Chase Manhattan cyn gadael y Ddinas yn 2000 i ysgrifennu doethuriaeth ar archeoleg masnach hynafol yn y Canoldir Dwyreiniol yn UCL.

Ers cwblhau ei thraethawd ymchwil yn 2005 mae wedi datblygu portffolio o fuddiannau busnes ac elusennol mewn rolau arwain. Ar hyn o bryd, mae Carol yn gyfarwyddwr anweithredol cwmnïau rhestredig yn y Sector Ynni (Ophir Energy plc, Petroleum Geo-Services ASA a dau gwmni dal a restrir yn gyhoeddus yng Ngrŵp Fred Olsen); mae hefyd yn gyfarwyddwr BlackRock Commodities Income Investment Trust plc. Yng Nghymru, mae'n aelod o'r awdurdod sy'n llywodraethu S4C, y darlledwr gwasanaeth cyhoeddus iaith Gymraeg, ac yn gyfarwyddwr Cyllid Cymru (adran cyfalaf menter Llywodraeth Cymru), gan gadeirio’r Pwyllgor Buddsoddi. Yn y maes elusennol, mae'n aelod o ymddiriedolwyr sawl elusen addysgol a diwylliannol ac yn cynnal cysylltiadau agos â Choleg Girton Caergrawnt ac UCL, lle mae'n parhau i wneud ymchwil academaidd ac yn addysgu cyrsiau MA fel Cydymaith Ymchwil Anrhydeddus.

A hithau wedi'i haddysgu yn Ysgol Gyfun Ystalyfera, mae'n darlledu'n rheolaidd ar faterion busnes yn yr iaith Gymraeg a bellach mae'n rhannu ei hamser rhwng Llundain a Chaerdydd.

Bydd cyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe, Andy McRae, sy'n Brif Swyddog Gweithredol RED Commerce, hefyd yn rhoi sgwrs fer am ei amser yn Abertawe a sut mae'n cefnogi ei alma mater ar hyn o bryd. Yn Gyfrifydd Siartredig cymwysedig bellach, graddiodd Andy o Abertawe ym 1980 â gradd mewn Daearyddiaeth.

 

Am yr 20 mlynedd diwethaf, bu Andy'n cyflawni rolau Prif Swyddog Gweithredol a Phrif Swyddog Cyllid ar fyrddau nifer o gwmnïau a ddyfynnwyd a chwmnïau a gefnogir gan ecwiti preifat, ym bennaf ym maes cyfalaf dynol. Ar hyn o bryd, mae Andy'n Brif Swyddog Gweithredol RED Commerce, cwmni recriwtio arbenigol blaenllaw ym maes technoleg sy’n weithredol yn y DU, Ewrop, cyfandiroedd America ac Asia.

 

Bydd cyfle i rwydweithio a chwrdd â chyn-fyfyrwyr eraill Prifysgol Abertawe a staff y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr a hel atgofion dros ddiodydd a chanapés.

Mae'r digwyddiad am ddim i gyn-fyfyrwyr, ond mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, felly cofrestrwch yma i gadw lle.

Amserlen y digwyddiad:

6.30-7.15 p.m. Cyrraedd - Diod a chanapés wrth gyrraedd

7.15 p.m. Croeso gan yr Uwch Ddirprwy Is-ganghellor, yr Athro Iwan Davies

7.25 p.m. Siaradwr gwadd, Dr Carol Bell

7.40 p.m. Cyn-fyfyriwr Andy McRae, Prif Swyddog Gweithredol RED

7.55 p.m. Sesiwn holi ac ateb fer

8.00 p.m. Cyfle i rwydweithio; bydd bar ar agor am weddill y noswaith (arian parod yn unig)

9.30 p.m. Cau 

 

Cofiwch ymuno â grŵp 'Cyn-fyfyrwyr Abertawe yn Llundain' ar LinkedIn! 

Cyfarwyddiadau i One Birdcage Walk