Dechrau Cangen Cyn-fyfyrwyr Nigeria

Dechrau Cangen Cyn-fyfyrwyr Nigeria

Daeth bron deg ar hugain o bobl i'r Intercontinental Hotel yn Lagos ar gyfer agor Cangen Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn Nigeria ar ddydd Sadwrn, 5 Mawrth.

Roedd y Dirprwy Is-ganghellor yr Athro Martin Stringer, Michael Rees o'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr a Mohammed Hadia, Swyddog Rhyngwladol, yno i drafod datblygiadau ym Mhrifysgol Abertawe a pharatoadau ar gyfer dathliadau'r canmlwyddiant yn 2020.

Urddodd yr Athro Stringer Mr Folahan Olumide fel Pennaeth y Gangen yn y digwyddiad gyda'r nos. Mae Folahan (Fola) Olumide yn raddedig Peirianneg Sifil o 1972. Treuliodd amser yn gweithio yn yr Unol Daleithiau cyn dychwelyd i'w famwlad i ddatblygu'i fusnes. Mae Fola yn gefnogol iawn o Brifysgol Abertawe a gobeithia, drwy sefydlu'r Gangen, y gall gynorthwyo myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr.

Creodd swyddogion sabothol Prifysgol Abertawe neges fideo gan fyfyrwyr presennol o Nigeria yn Abertawe, a oedd yn boblogaidd iawn ymhlith y cyn-fyfyrwyr, a dreuliodd y noson yn hel atgofion am eu hamser yn y ddinas.

Cliciwch yma i weld y lluniau