Cyn-fyfyrwyr yn dathlu hanner canrif ers gadael y Clun

Cyn-fyfyrwyr yn dathlu hanner canrif ers gadael y Clun – 13 Tachwedd 2015

Hanner canrif ers gadael Neuaddau Preswyl Castell y Clun, mae grŵp o gyn-fyfyrwyr yn ymgynnull yn Abertawe i ddathlu.

Yn dilyn taith dywys o Gampws Singleton, bydd y grŵp yn hel atgofion dros ginio yn y ffreutur. Mae'r grŵp hefyd wedi trefnu i fwyta yn Neuadd Sgeti, plasty Georgaidd ychydig i'r gogledd o Barc Singleton. Byddant yn treulio gweddill y penwythnos yn crwydro gyda ffrindiau i weld hen gynefinoedd yn Abertawe ac arfordir hardd Gŵyr, gan hel atgofion melys.

Mae'r cynulliad yn cynnwys Jeff Poulter (Peirianneg 1965), Philip Olsen (Daearyddiaeth 1966), Phil Prowse (Peirianneg 1966), Peter Haynes (Daeareg 1965), Dave Teasdale ac Alan Williams, a byddent yn dwlu gweld holl breswylwyr Clun a ffrindiau o'r cyfnod yn ymuno â nhw fis Tachwedd. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â'r Swyddfa Cyn-fyfyrwyr drwy ffonio 01792 295156 neu e-bostio DARO@abertawe.ac.uk.