Cofiwch y dyddiad: Abertawe yn Llundain

Digwyddiad Rhwydweithio Abertawe yn Llundain

Cynhelir digwyddiad nesaf Abertawe yn Llundain nos Fercher 9 Tachwedd 2016 o 6.30pm yn 55 Broadway.


Ein siaradwr gwadd eleni yw Dr Ian Mabbett a fydd yn trafod sut mae'n ailgyflwyno maes Cemeg yn Abertawe.


Manylion y digwyddiad

Bydd cyfle i rwydweithio a chwrdd â chyn-fyfyrwyr eraill Prifysgol Abertawe a staff y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr a hel atgofion dros ddiodydd a chanapés.

Mae'r digwyddiad am ddim i gyn-fyfyrwyr a chefnogwyr, ond mae nifer gyfyngedig o leoedd ar gael, felly cofrestrwch yma i gadw eich lle.

Amserlen y digwyddiad:

6.30 - 7.15pm Cyrraedd - Diod wrth gyrraedd a chanapés

7.15pm Croeso

7.25pm Siaradwr gwadd Dr Ian Mabbett

7.50pm Sesiwn holi ac ateb fer

8.00pm Cyfle i rwydweithio; bydd bar ar agor am weddill y noswaith (arian parod yn unig)

9.30pm Cau

Cofiwch ymuno â grŵp 'Cyn-fyfyrwyr Abertawe yn Llundain' ar LinkedIn!

Cyfarwyddiadau i 55 Broadway, Westminster, Llundain


Ian MabbettGraddiodd Dr Mabbett gydag MChem o Abertawe cyn i'r addysgu israddedig ddod i ben, a chyflawnodd EngD yn y Ganolfan Ymchwil Deunyddiau yn y Coleg Peirianneg, gan weithio gyda'r diwydiant araenu coiliau ar drin araenau perfformiad uchel yn dra chyflym.

Mae Dr Mabbett yn Llysgennad STEM ac mae'n ystyried gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd yn bwysig a pherthnasol iawn. Mae wedi cynnal prosiectau allgymorth mawrion, wedi ymddangos yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham ac mae wedi ysgrifennu ar ran y cylchgrawn maes gwyddoniaeth poblogaidd, Science Uncovered.

Mae'n aelod o'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol (RSC), mae ganddo gofrestriadau CChem a CSci, ac mae'n cynrychioli'r byd academaidd yng Ngrŵp Llywio Iaith Gymraeg RSC.

I dderbyn gwybodaeth bellach am ein Hadran Gemeg gyffrous