Aduniad hanner can mlynedd yn yr arfaeth

Aduniad hanner can mlynedd yn yr arfaeth

Aduniad hanner can mlynedd yn yr arfaeth

1966 - mae Lloegr yn ennill cwpan y byd ac, yn ddiweddarach yn y flwyddyn, mae nifer o bobl ifanc ddiniwed (i ryw raddau!) yn dechrau astudio ym Mhrifysgol Cymru, Abertawe.

Mae 50 mlynedd ers hynny'n gofyn am ddathliad.

Mae cyn-fyfyrwyr, Mike Parker a Murray Thomson, wedi bod yn cynllunio'r digwyddiad dathlu hwn a hoffent wahodd cyn-fyfyrwyr eraill a ddechreuodd ym 1966 i ymuno yn y dathliad hwn i'w gynnal ar y penwythnos 14 i 16 Hydref 2016. Os yw'n berthnasol, dewch â ffrind, priod neu bartner. 

Y prif ddigwyddiad fydd cinio nos Sadwrn, 15 Hydref, yng Ngwesty'r Marriott ym Mae Abertawe.

Mae taith ddewisol o Gampws Singleton a Champws newydd y Bae wedi'i threfnu hefyd i'w chynnal ar fore'r 15fed.

Mae Mike a Murray wedi sicrhau pris llety arbennig ar gyfer nos Wener a nos Sadwrn yng Ngwesty'r Marriott yn Abertawe - y gallwch ei weld neu gadw ystafell drwy glicio isod.

Trefnwch lety gr┼Áp am bris arbennig ar gyfer Aduniad y Brifysgol

Y prisiau yw £99.00 am ystafell ddwbl ac £89.00 am ystafell sengl.

Mae llawer o lety arall yn y ddinas ac yn y cyffiniau y gallwch ei ddewis, wrth gwrs. Mae rhestr o lety ar gael ar wefan Dewch i Fae Abertawe drwy glicio yma.

Pris y cinio gyda'r nos yw £28 am dri chwrs (diodydd yn ychwanegol). Dyma ddewisiadau'r fwydlen:

Bwydlen

Cwrs Cyntaf: Rhôl bola mochyn/cawl cennin a thatws/bruschetta caws gafr.

Prif Gwrs: Crwper cig oen/sbigoglys a ricotta/cyw iâr wedi'i lapio mewn cig moch parma.

Pwdinau: Tarten ceirios ac almonau, pwdin taffi gludiog a brûlée eirin gwlanog melba.

Bydd angen niferoedd terfynol, niferoedd ar gyfer y daith o'r campysau a dewisiadau ar gyfer cinio'r nos cyn 30 Mawrth.

Cysylltwch â'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr drwy e-bostio DARO@abertawe.ac.uk neu ffonio 01792 295156 os oes gennych ddiddordeb yn y digwyddiad a chaiff eich manylion eu rhoi i'r trefnwyr, Mike a Murray.