Aduniad 50 Mlynedd

null

 

Mae Peter Rees a Martin Evans yn trefnu cynulliad ffrindiau i goffau 50 o flynyddoedd ers iddynt gwrdd am y tro cyntaf yng Nghlun yn 1967.

Hyd yma mae ganddynt grŵp craidd o ryw ugain o bobl wedi'u cadarnhau ar gyfer penwythnos 29/30 Medi a chinio'r aduniad a gynhelir ar y Nos Sadwrn fydd y canolbwynt.

Trefnir taith o amgylch campws Parc Singleton a champws newydd y Bae ar gyfer y prynhawn Sadwrn.

Dylai unrhyw un sy'n adnabod Martin neu Peter neu eu grŵp o ffrindiau, yng Nghlun yn bennaf, a hoffai fynychu'r digwyddiad gysylltu â'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr yn y man cychwyn trwy e-bostio DARO@abertawe.ac.uk neu drwy ffonio 01792 295156.