Digwyddiadau i Gyn-Fyfyrwyr

null

 

 

 

 

 

 

 

 

TAFWYL

Dydd Sadwrn 20 Mehefin - Dydd Iau 1 Gorffennaf 2018

Mae Academi Hywel Teifi Prifysgol Abertawe yn noddi Lolfa Lên Gŵyl Tafwyl Caerdydd gan gyflwyno cyfres o ddigwyddiadau llenyddol i bobl o bob oed ar benwythnos Mehefin 30 a 1 Gorffennaf. Mae mynediad am ddim a cheir rhaglen o’r digwyddiadau yma.

 

CYNHADLEDD CWRICWLWM CYMRU GYFAN

Dydd Mercher 6 Mehefin 2018

Ble: Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, Ysbyty Treforys Beth: Dyfodol Addysg Feddygol yng Nghymru. Cyswllt: Er mwyn cofrestru a chael rhagor o wybodaeth, ewch i; bit.ly/AWCC18

 

CYNHADLEDD RYNGWLADOL

Dydd Llun 16 a Dydd Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Ble: Campws y Bae Beth: Cynhadledd Ryngwladol yn canolbwyntio ar Drawsnewid y Gymuned ac Iechyd Cyhoeddus: Ysbrydoli Cenedlaethau’r Dyfodol. Cyswllt: I gael mwy o wybodaeth ewch ar ein gwefan: swansea.ac.uk/ humanandhealthsciences/symposium-2018

 

CYNHADLEDD I ATHRAWON

Dydd Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Ble: Campws Bae Prifysgol Abertawe Beth: Bydd Prifysgol Abertawe yn cynnal Cynhadledd i Athrawon. Bydd y digwyddiad am ddim. Cyswllt: I gael rhagor o fanylion cysylltwch â Pippa Carvell p.j.carvell@abertawe.ac.uk (01792) 295785

 

ABERTAWE YN HOUSTON

Dydd Sadwrn 15 Medi 2018

Ble: Houston Beth: Byddwn yn cynnal aduniad o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn Houston, Texas ar 15 Medi 2018. Bydd y noson yn cynnwys pryd o fwyd dau gwrs ac adloniant. Cyswllt: Ewch i’n gwefan er mwyn cael rhagor o wybodaeth a phrynu tocynnau: swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr

 

FFAIR GYRFAOEDD PRIFYSGOL ABERTAWE

Dydd Iau 11 a Dydd Gwener 12 Hydref 2018

Ble: Campws Parc Singleton (11 Hydref) a Campws y Bae (12 Hydref) Cyswllt: I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Linda Palmer(Cydgysylltydd Prosiectau Cyflogwyr) ar 01792 513133 neu e-bostiwch l.m.palmer@abertawe.ac.uk

 

CYDWEITHIO 2018

Dydd Mercher 17 Hydref 2018

Ble: Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe Beth: Gan gydweithio dros iechyd, lles a datblygu economaidd, mae Cydweithio 2018 yn ôl a bydd yn adeiladu ar lwyddiant digwyddiadau mewn blynyddoedd blaenorol. Bydd y diwrnod yn dathlu ac yn hyrwyddo prosiectau a phartneriaethau cydweithredol ym myd diwydiant, y byd academaidd, y Llywodraeth, byrddau iechyd a sefydliadau eraill yn y sector gwyddorau bywyd. Ochr yn ochr â siaradwyr proffil uchel y digwyddiad, bydd cyfres o sesiynau thematig mewn grwpiau bach hefyd, lle arddangos a chyfleoedd i rwydweithio er mwyn cydweithio ymhellach. Cyswllt: medevents@abertawe.ac.uk @collaborateILS #collaborateILS