Sebastian Kourkoulos

Enw:  Sebastian Kourkoulos

Cwrs a astudiwyd: BSc. Econ. Economeg Busnes

Blwyddyn raddio: 2000

Pam dewisoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Derbyniais adroddiad da iawn gan gyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe felly penderfynais astudio yn Abertawe hefyd.

Beth oeddech chi’n mwynhau fwyaf am eich cwrs ym Mhrifysgol Abertawe?

Roedd y cyrsiau i gyd yn ddiddorol iawn ac, ynghyd â’r gyfadran academaidd a’r cyfleusterau a oedd ar gael yn y Brifysgol ar y cyfan, cynigiodd brofiad dysgu heriol.

Beth yw eich gyrfa erbyn hyn? 

Ar hyn o bryd, rwy’n Rheolwr Cynorthwyol yn Deloitte, Gwlad Groeg ac yn gyfrifol am gynnig Gwasanaethau Adnoddau Dynol, Cyflogres ar Gontract Allanol a Chydymffurfedd i amrywiaeth o gwmnïau rhyngwladol ym mhob sector busnes.  

Sut ydy Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu chi o ran eich llwybr gyrfa?

Yn gyntaf, mae astudio tramor yn ei hun yn ehangu eich canfyddiadau ac yn datblygu eich personoliaeth trwy roi cyfle i chi gymryd rhan mewn amgylchedd amlddiwylliannol ac amrywiol. Mae fy BA wedi rhoi’r arfau, dealltwriaeth busnes a’r canllawiau angenrheidiol imi ar gyfer cam nesaf fy astudiaethau ôl-raddedig. Rhoddodd astudio yn Abertawe y gefnogaeth a’r fantais gystadleuol imi yn nhermau iaith a busnes dros ymgeiswyr eraill wrth geisio am fy MBA yng Ngwlad Groeg.           

Beth yw rhan fwyaf heriol eich swydd?

 • Dyddiadau cau cyson a llym iawn
 • Mae’n rhaid imi roi fy hun yn esgidiau pob cleient
 • Mae’n rhaid imi fonitro a goruchwylio'r holl brosesau a chydymffurfio â pholisïau fy nghwmni i, polisïau fy nghleient a’r Gyfraith
 • Mae’n rhaid imi sicrhau fy mod yn ymwybodol o’r ddeddfwriaeth lafur ddiweddaraf
 • Datblygu fy hun a phobl eraill   

Beth yw rhan fwyaf buddiol eich swydd?

 • Bodlonrwydd cleientiaid
 • Cyflawniadau fy nhîm a’u datblygiad personol
 • Datblygiad personol

Beth oedd y cyngor gyrfaol gorau a roddwyd i chi?

 • Ewch y filltir ychwanegol ac ymroi eich hun 100% – rywsut, rywddydd caiff ei werthfawrogi
 • Canolbwyntiwch ar y dyfodol trwy wneud eich gorau glas yn y presennol
 • Dylid bob amser geisio i ymestyn a datblygu eich hun, peidiwch byth â dweud eich bod wedi cyflawni eich gôl, gosodwch goliau newydd a symudwch ymhellach.  

Pa gyngor sydd gyda chi ar gyfer myfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Beth bynnag yw ein maes astudio, dylid bob amser gadw mewn cof, nid oes ots pa mor dda mae swydd yn edrych o ran potensial neu agweddau ariannol, ar ddiwedd y dydd, os nad yw’n cyflawni eich goliau personol neu yrfaol, bydd yn troi’n chwerw. Mae angen bod gennych chi angerdd at yr hyn rydych chi’n ei wneud er mwyn eich ‘gwthio’ chi yn ystod cyfnodau o amgylchedd gwaith anodd a phwysau gwaith. 

Beth yw’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Symud i’r lefel nesaf yn broffesiynol a chael cyfleoedd i weithio dramor.

Beth ydych chi wedi gwneud sy’n eich gwneud chi’n hynod falch ohono?

Yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, ces i’r fraint o weithio mewn dau o gwmnïau gwasanaethau proffesiynol mwyaf y byd (Deloitte, PwC). Yn ogystal â hynny, wrth ochr fy llwyth gwaith anferth, rwy wedi llwyddo i ennill ail radd Meistr ym maes fy arbenigedd. 

Dywedwch wrthym am eich amser yn byw ac astudio yn Abertawe. Beth yw’ch hoff atgofion am eich blynyddoedd yn y brifysgol yn Abertawe?

Cerdded o amgylch y campws, nosweithiau Groegaidd gyda’m cyd-fyfyrwyr, astudio gyda’m ffrindiau adeg arholiadau. Hefyd, roeddwn yn hapus iawn bod preswylwyr Abertawe mor gyfeillgar ac yn fodlon cynnig help llaw yn enwedig i ni sy’n dod o dramor.

Diddordebau a Gweithgareddau Hamdden 

Rhedeg, Sinema, Teithio, gwrando ar gerddoriaeth, mynd allan am fwyd a diodydd gyda ffrindiau. 

Yn olaf, disgrifiwch eich hun mewn ychydig o eiriau…

Doniol, Cymdeithasol, Dadansoddol