María del Carmen Márquez

María del Carmen Márquez Graddiodd María del Carmen Márquez yn 2010 wedi iddi astudio fel myfyriwr cyfnewid ym Mhrifysgol Abertawe. Peirianneg Telegyfathrebu oedd pwnc Maria, sydd yn wreiddiol o Seville, a bellach mae hi wedi sicrhau gyrfa fel Peiriannydd Gorsaf Ddaear ar gyfer yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd (ESA) drwy’r Prosiect Galileo adnabyddus.

Mae’r yrfa wych hon wedi cynnig cyfleoedd i Maria deithio’r byd, gan ymweld â gorsafoedd daear yma yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol fel rhan o’i gwaith profi a dilysu.

Mae gan Maria atgofion melys iawn o Abertawe, “Roedd yn brofiad arbennig am nifer o resymau, yn enwedig gweithgareddau’r glas fyfyrwyr a drefnwyd gan y Brifysgol”. I Maria, y prif uchafbwyntiau oedd y cyfle i gwrdd â chyfeillion newydd, bywyd cymdeithasol gwych a’r gallu i gwrdd â phobl o wahanol ddiwylliannau, ac mae’n parhau i gadw mewn cysylltiad â nifer ohonynt hyd heddiw.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o deithiau ledled y Deyrnas Unedig, a phan roedd hi yma, manteisiodd Maria ar y cyfle i ymweld â chymaint â phosibl o’r Deyrnas Unedig, gan egluro mai “teithio o gwmpas roddodd rai o’r atgofion gorau i mi - roedd yn brofiad gwerth chweil”.

Eglurodd Maria fod unrhyw ddiwrnod arferol yn golygu mynd i ddarlithoedd, mynd i gampfa’r brifysgol a chymdeithasu gyda’i ffrindiau, ac fe wnaeth y cyfan greu atgofion gwych iddi o Abertawe.