Helen Skudder

Enw: Helen Skudder

Cwrs: BscEcon Daearyddiaeth gydag Astudiaethau Americanaidd 

Blwyddyn Graddio: 2011

Pam wnaethoch ddewis astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Ces i fy nghynghori i edrych ar y brifysgol hon yn benodol gan fod un o ffrindiau’r teulu sy’n dod o Abertawe wedi dweud nad oedd modd curo’r ddinas o ran ei lleoliad traeth a’i bywyd nos gwych. Hefyd gwnaeth y cyrsiau a’r hyblygrwydd a oedd ar gael o ran astudio daearyddiaeth (a oedd fy mhrif bwnc) ar y cyd ag astudiaethau Americanaidd greu argraff dda iawn arnaf drwy gynnig modd i mi astudio dramor fel rhan o’m gradd. Nid oedd unrhyw brifysgol arall yn cynnig y cyfuniad unigryw hwn!

Beth wnaethoch ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Roedd y flwyddyn dramor yn brofiad gwych, fodd bynnag yn Abertawe roeddwn i’n dwlu ar staff yr Adran Ddaearyddiaeth a’r Adran Astudiaethau Americanaidd. Y tu allan i astudio, rydych yn cwrdd â ffrindiau gwych ac ni fyddwn i byth yn gallu byw hebddyn nhw bellach! 

Yn eich barn chi, beth yw’r peth pwysicaf y gwnaethoch ei ennill o’ch amser dramor?

Roedd y profiad mor dda a gwnaeth fy ngalluogi i fod yn llawer mwy annibynnol. Ces i’r cyfle i deithio trwy gydol y flwyddyn a phrofi cymaint o leoedd gwahanol. O ganlyniad rwyf hefyd wedi gwneud ffrindiau gyda myfyrwyr rhyngwladol eraill a bellach mae gennyf ffrindiau ledled y byd y gallaf ymweld â hwy, felly bydd y teithio’n parhau ymhell ar ôl i chi ddychwelyd adref!

A yw’ch profiad o astudio dramor wedi’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa?

Rwy’n credu bod y flwyddyn dramor wedi rhoi profiad diddorol ychwanegol i mi a bod hyn wedi gwneud i mi sefyll allan mewn cyfweliadau. Roedd hi mor dda gallu siarad am y profiad ac mae’n dangos eich bod yn hyblyg os ydych yn gallu astudio a dysgu mewn system academaidd arall. Mae hefyd yn dangos eich bod yn fodlon mynd i unrhyw le bron er mwyn llwyddo!

Beth ydych yn ei wneud yn awr?

Ar ôl fy ngradd israddedig arhosais i ym Mhrifysgol Abertawe er mwyn gwneud gradd Meistr mewn Dynameg Amgylcheddol a Newid Hinsoddol ac ers hynny rwyf wedi symud i Brifysgol Surrey i barhau gyda’m hastudiaethau yn fy rôl newydd fel Peiriannydd Ymchwil. Rwyf bellach yn rhan o’r ffordd drwy gwrs Doethuriaeth Peirianneg (sy’n debyg i Phd ond sydd â noddwr diwydiannol) ac ar y cwrs hwn rwyf yn ymchwilio cynaliadwyedd a chyfrifo olion troed carbon. Rwyf yn cael fy noddi’n benodol gan y Swyddfa Gartref a Diogelu Drwy Ddylunio. Teitl fy ymchwil yw ‘carbon costs of crime’.