Geoff Hunt

Geoff HuntGraddiodd Geoff Hunt â gradd BSc Peirianneg Sifil (1983), ac ers hynny mae wedi cael gyrfa lwyddiannus iawn mewn Peirianneg Sifil a Strwythurol.

"Gadewais Abertawe ym 1983 ac rwyf wedi treulio fy ngyrfa gyfan mewn amrywiaeth o rolau a swyddi peirianneg sifil a strwythurol. Ond, mae sbel ers i mi ddylunio unrhyw beth!

Treuliais bum mlynedd gyda chontractwr peirianneg sifil, ar ôl gwrthod swydd raddedig gyda Rheilffyrdd Prydain. Gan weithio ym mhob tywydd yng Nghymru, Bryste a Llundain, dysgais yn gyflym iawn sgiliau cynllunio a rheoli, pwysigrwydd cywirdeb, a phwysicaf oll, pŵer sgiliau cyfathrebu da a beth sy'n digwydd os gwenwch rywbeth yn anghywir. Yna gadewais y byd contractio i ymuno â chwmni peirianneg ymgynghorol bach yng Nghaerwysg. Yma dysgais bwysigrwydd dyluniad da, oherwydd er mwyn i'r dyluniad fod yn dda rhaid bod y dyluniwr wedi datrys sut y gellir ei adeiladu'n ddiogel, yn gost effeithiol, yn hawdd ei raglennu ac yn hawdd ei gynnal. O'r cychwyn hwnnw mewn ymgynghori, dychwelais i Gymru i gwmni ymgynghorol mwy, ac yng nghanol dirwasgiad y 1990au datblygais sgiliau datblygu busnes ac arwain tîm wrth i ni adeiladu busnes mewn marchnadle hynod gystadleuol a oedd yn llawn busnesau sefydledig. Ar ôl cyfnod byr fel Cyfarwyddwr Eiddo contractau allanol, ymunais ag Arup yng Nghaerdydd yn 2002 i ddatblygu ein busnes Rheoli Prosiect, i arwain prosiectau peirianneg mawr a, ar ôl blwyddyn yn Ne Affrica yn arwain un o'r unedau busnes yno, dod yn Gyfarwyddwr Masnachol y busnes ymgynghorol adeiladu Prydeinig.

O fewn cwpl o fisoedd des i'n Brif Swyddog Gweithredol Arup yn y Deyrnas Unedig, y Dwyrain Canol ac Affrica, gyda chyfrifoldebau gweithredol llawn ar gyfer busnes a 5,000 o aelodau staff ac incwm ffioedd o £600 miliwn.

Rwy'n gweithio mewn peirianneg o hyd, felly, ond yn symud yn bellach o ddylunio ac adeiladu. Ac rwy'n dwlu ar bob munud ohono!"