Debbie Obiegbu

Debbie Obiegbu“RYDW I’N HYRWYDDWR

Enillais fy nghymwysterau yn Nigeria ond fy mreuddwyd yw bod yn gyfreithiwr cyfraith forwrol ryngwladol sy’n gallu gweithio mewn sawl awdurdodaeth.

Mae astudio am radd Meistr mewn Cyfraith Forwrol ym Mhrifysgol Abertawe yn fy helpu i feithrin meddylfryd byd-eang, yn barod i gyflawni rôl yn y farchnad gyfreithiol ryngwladol.

Dwi’n astudio modiwlau sydd yn hynod ddiddorol a chyffrous ac mae ymroddiad y tiwtoriaid gwych wedi cael effaith go iawn ar fy ngraddau. Er hynny, mae llawer mwy yma i’m helpu i ddatblygu.

Mae natur amlddiwylliannol y brifysgol yn ysbrydoliaeth. Mae wedi fy ngalluogi i feithrin perthnasoedd sy’n croesi ffiniau hil, diwylliant, cenedligrwydd a chredoau crefyddol. Mae wedi fy ngwneud yn fwy parod i dderbyn pobl sy’n wahanol i mi ac mae hyn yn rhoi grym i mi.

Dwi wastad wedi breuddwydio am fod yn gatalydd, gan ysbrydoli newid cadarnhaol drwy fy mrwdfrydedd a’m hegni. Rwy’n uchelgeisiol ond dwi am i’r rhinweddau hyn ddisgleirio drwy fy ngwaith.

Fel cynrychiolydd myfyrwyr fy ngholeg, gan bontio’r bwlch rhwng tiwtoriaid a myfyrwyr, a thrwy weithio fel llysgennad myfyrwyr ar ddiwrnodau agored, cefais ymdeimlad gwych o gyflawni drwy helpu eraill ar hyd y daith.

Roeddwn i wedi gwneud cais i sawl prifysgol ond Abertawe oedd yr un gyntaf i ymateb a’r un fwyaf cyfeillgar. Roedd hynny’n bwysig i mi. Pan gyrhaeddais i, roedd y gyrrwr tacsi hyd yn oed yn garedig, gan stopio’r mesurydd i roi cyfle i mi siopa am ddillad gwely. Yn yr eiliad hwnnw, roeddwn i’n gwybod fy mod i wedi dod o hyd i le y gallwn ei alw’n gartref.

Cartref yw’r lle rydych yn dod o hyd i gynhesrwydd, llawenydd, chwerthin, cysur. Lle gallwch fynegi’ch hun, dysgu a dod yn berson gwell. Rwyf wedi dod o hyd i’r holl bethau hyn a mwy yn Abertawe.“

Debbie Obiegbu