Cheryl Havard

Cheryl Havard

Mae'r Gronfa Ysgoloriaeth Cyn-fyfyrwyr yn anelu i leddfu'r baich ariannol cynyddol ar fyfyrwyr dawnus, a fyddai efallai fel arall ddim â’r modd i fynd i’r Brifysgol.

Diolch i'r Ysgoloriaeth Cyn-fyfyrwyr, mae Cheryl Havard, mam 35 oed nawr yn gallu astudio gradd Meistr mewn Dulliau Ymchwil Gymdeithasol ar ôl graddio gyda gradd BA Anrhydedd dosbarth cyntaf yn y Dyniaethau gan yr Adran Addysg Barhaus i Oedolion (DACE) yn 2016.

O’r blaen, roedd addysg brifysgol yn rhywbeth roedd Cheryl wedi ysbrydoli i’w gyflawni, fodd bynnag, hyd at 2010, nid oedd y cyfle wedi codi iddi.

Yn un ar bymtheg oed gadawodd Cheryl yr ysgol gydag ychydig iawn o raddau TGAU o ganlyniad i nifer o amgylchiadau anffodus. Roedd ei mam wedi cael diagnosis o ganser terfynol ac roedd ei thad yn dioddef o anhwylder iechyd meddwl difrifol, a wnaeth, fel y gallwch ddychmygu, adael Cheryl gydag ychydig iawn o amser i ganolbwyntio ar yr ysgol ac roedd yn absennol yn aml.

Fodd bynnag yn 2010, pan oedd ei merch ieuengaf yn ddim ond deunaw mis oed aeth Cheryl i sesiwn blasu DACE mewn canolfan gymunedol leol a chafodd ei hannog i wneud cais i astudio yn y Brifysgol.

"Mae astudio cwrs gradd wedi bod yn rhywbeth sydd wedi newid fy mywyd am byth. Er fy mod yn betrusgar ar y dechrau, dechreuais fwynhau'r darlithoedd a hyd yn oed ysgrifennu traethodau! Yn fuan cefais fy amgylchynu gan academia ac rwyf wrth fy modd!"

Ar ôl cael profiad mor gadarnhaol wrth astudio am Radd Israddedig, cafodd Cheryl ei hannog gan ei thiwtor i barhau â'i haddysg gyda gradd Meistr mewn Dulliau Ymchwil Gymdeithasol.

"Gyda 3 o blant, roedd yn anodd iawn i gynilo digon o arian. Gwnes gais am Ysgoloriaeth Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe a chefais fy synnu pan dderbyniwyd fy nghais, mae wedi bod yn help mawr!

"Rwy'n gobeithio ysbrydoli pobl eraill fel fi na chafodd y cyfle yn gynharach mewn bywyd, nid oes ots o ble y daethoch; gall addysg newid eich bywyd.'