Ben Donovan

Ben Donovan Heb Brifysgol Abertawe, fyddwn i ddim lle rydw i heddiw - yn fy swydd ddelfrydol yn gweithio i dîm pêl-droed Dinas Abertawe, un o’r timau mwyaf cyffrous yn Uwch-gynghrair Barclays.

Gydag amseru gwych, graddiais i yn 2011 wrth i’r Clwb gael ei ddyrchafu i’r Uwch-gynghrair. Ond fyddwn i ddim wedi bod yn barod i ymgymryd â’r rôl heb y cyfleoedd a’r profiad ges i ym Mhrifysgol Abertawe.

Dyw Abertawe ddim yn creu graddedigion yn unig, ei nod yw hyfforddi pobl ifanc sy’n gymwys am y byd gwaith ac yn barod i wireddu eu potensial.

Ymunais i â Waterfront, papur newydd y myfyrwyr, hanner ffordd trwy fy ail flwyddyn a des i’n Olygydd Chwaraeon, gan ennill dwy wobr y cyfryngau, ac roeddwn i’n ddigon ffodus i gyfweld â nifer o sêr chwaraeon blaenllaw.

Roeddwn i hefyd yn cyd-ysgrifennu blog ar-lein, fe wnes i dri lleoliad gwaith, gan gynnwys un yn y clwb ac un gyda phapur newydd lleol, yn ogystal â llwyddo i ennill gradd mewn Hanes.

Yn ystod fy amser yn Abertawe, roeddwn yn llysgennad myfyrwyr ar gyfer yr Adran Hanes, yn siarad â darpar fyfyrwyr am y manteision niferus sydd gan y Campws a’r ddinas i’w cynnig. Nawr, fel aelod o Gymdeithas y Cynfyfyrwyr, dwi’n dod yn ôl i roi sgyrsiau gyrfaoedd rheolaidd er mwyn helpu myfyrwyr i ddod o hyd i gyflogaeth mewn hinsawdd sy’n gallu bod yn anodd.

Efallai fy mod i wedi gwireddu un o’m breuddwydion yn syth ar ôl graddio, ond mae gen i lawer i’w gyflawni o hyd. Hoffwn i deithio i wledydd gwahanol er mwyn profi diwylliannau newydd. Un diwrnod, hoffwn i ysgrifennu llyfr hefyd.

Roedd penderfynu dod i Brifysgol Abertawe yn benderfyniad rhwydd, a’r un gorau wnes i erioed.“