Polly James

Enw: Polly James

Astudiwyd: BA (Anrh.) Llenyddiaeth Saesneg 

Galwedigaeth: Awdur

Gweld proffil... 

Luke Dee

Enw: Luke Dee

Astudiwyd: BEng Peirianneg Fecanyddol

 

Gweld proffil... 

Ceri Stilwell

Enw: Ceri Stilwell

Astudiwyd: BSc Rheoli Busnes gan arbenigo mewn Cyllid

Galwedigaeth: 

Swyddog Gweithredol Cynnyrch yn Hotels4U.com

Gweld proffil... 

Robert Workman

Enw: Robert Workman

Astudiwyd: MSc mewn Astudiaethau Heneiddio

Galwedigaeth: Therapydd Galwedigaethol Uwch Mewn 

 

Gweld proffil... 

Trish Evans

Enw: Trish Evans

Astudio: MA mewn Chwarae Datblygiadol a Therapiwtig

Galwedigaeth: Arbenigwr Bywyd Plant 

Gweld proffil...

Mark Savage

Enw: Mark Savage

astudiwyd: Peirianneg Sifil

Galwedigaeth: 

Rheolwr Gyfarwyddwr, O’Rourke Contracting

Gweld proffil... 

María del Carmen Márquez

Enw: María del Carmen Márquez 

Astudio: Peirianneg Telegyfathrebu (2010)

Galwedigaeth: Peiriannydd Gorsaf Ddaear 

Gweld proffil...

Stuart Hill

Enw: Jim Schofield

Astudio: Sŵoleg gyda Llysieueg a Chemeg (1964)

Galwedigaeth: Athro Emeritws Prifysgol Gorllewin Sydney

Gweld proffil... 

Gareth Watts

Enw: Gareth Watts

Astudio: Hanes (2012)

Galwedigaeth: Fanwerthwr Graddedig

Gweld proffil... 

Jim Schofield

Enw: Jim Schofield

Astudio: Cyfrifiadureg (1995)

Galwedigaeth: Asgell-gomander 

Gweld proffil... 

Samantha Webb

Enw: Samantha Webb

Astudio: Eifftoleg a Hanes yr Henfyd (2009)

Galwedigaeth: yn Ymgynghorydd Busnes

Gweld proffil... 

Annemiek Ballesty

Enw: Annemiek Ballesty

Astudio: Astudiaethau Busnes (1989)

Galwedigaeth: Is-lywydd, Fossil Group (FOSL)

Gweld proffil...

Victoria Hinksman

Enw: Victoria Hinksman

Astudio: Astudiaethau Iaith a TEFL (2004)

Galwedigaeth: Perchennog, Established 1982

Gweld proffil...

Louise Crathorne

Enw: Louise Crathorne

Astudio: Saesneg (1996)

Galwedigaeth: Gymrawd Ymchwil, Ysgol Feddygol Prifysgol Exeter

Gweld proffil...

Victoria Stockley

Enw: Victoria Stockley

Astudio: Mathemateg (2009)

Galwedigaeth: Dadansoddydd Prisio Llinellau Personol, Gwasanaethau Ariannol Zurich.

Gweld proffil...

Nicholas Marsden

Enw: Nicholas Marsden

Astudio: Gyfraith (2009)

Galwedigaeth: Dadansoddydd Uwch, Standard Chartered Bank

Gweld proffil...

Leah Starkey

Enw: Leah Starkey

Astudio: Bioleg y Môr (2011)

Galwedigaeth: Tiwtor, Cyngor Astudiaethau Maes (FSC)

Gweld proffil...

Scott Graham

Enw: Scott Graham

Astudio: Llenyddiaeth Saesneg (1992)

Galwedigaeth: Gyfarwyddwr Artistig, Frantic Assembly

Gweld proffil...

Xosé Rodríguez

Enw: Xosé Rodríguez

Astudio: MSc Modelu Cyfrifiadurol ac Elfennau Cyfyngedig (2006)

Galwedigaeth: Peiriannydd, Tecnicas Reunidas

Gweld proffil...

Victoria Kidgell

Enw: Victoria Kidgell

Astudio: PhD Peirianneg Sifil a Chyfrifiadurol (2011)

Galwedigaeth: Wyddonydd Clinigol dan Hyfforddiant, Ymddiriedolaeth Sefydliadol Iechyd Ysbyty Orthopedig RJAH

Gweld proffil...

John Webb

Enw: John Webb

Astudio: Hanes a Saesneg (1989)

Galwedigaeth: Is-lywydd Hŷn, Adran Pobl a Threfniadaeth, WRIGLEY. 

Gweld proffil...

Michelle Owen

Enw: Michelle Owen

Astudio: Saesneg a Chyfathrebu (2011)

Galwedigaeth: Gyflwynydd Radio yn Nation Radio a Bridge FM

Gweld proffil...

Jack James

Enw: Jack James

Astudio: Bioleg y Môr (2003), PhD mewn Dyframaeth

Galwedigaeth: Bennaeth Ymchwil a Datblygu yn AquaBioTech Group.

Gweld proffil... 

Clare Bradley

Enw: Clare Bradley

Astudio: Gwyddor Chwaraeon (2003),  MSc Cyfrifiadura a Thechnoleg Meddalwedd (2004)

Galwedigaeth: Prif Ymgynghorydd TG, Atkins

Gweld proffil... 

Dominic Reilly

Enw: Dominic Reilly

Astudio: Sŵoleg (1989)

Galwedigaeth: Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol "Dom Reilly"

Gweld proffil...

Kylie Hearne

Enw: Kylie Hearne

Astudio: Gwareiddiad Clasurol (2010)

Galwedigaeth: Perchennog "Stardust Boutique Ltd"

Gweld proffil...

Nia Bryer

Enw: Nia Bryer

Astudio: Ddaearyddiaeth (1996)

Galwediagaeth: Gyfarwyddwr cwmni ymchwil a gwerthuso, Old Bell 3 Ltd

Gweld proffil...

Fleur Hitchcock

Enw: Fleur Hitchcock

Astudio: Saesneg (1983)

Galwediageth: Awdur llyfrau plant

Gweld proffil...

Helen Lewis

Enw: Helen Lewis

Astudio: Cymraeg a Hanes (1980)

Galwedigaeth: Gyfarwyddwr Marchnata Unilever

Gweld proffil...

Feng Liu

Enw: Feng Liu

Astudio: Meistr Gweinyddu Busnes (2000)

Galwediageth: Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol www.helloan.cn

Gweld proffil...

Bill Brereton

Enw: Bill Brereton

Astudio: Busnes (2005)

Galwedigaeth: Is-lywydd Datblygu Busnes, Mesatek Software

Gweld proffil...

Charlotte Holland

Enw: Charlotte Holland

Astudio: Rheoli Busnes Rhyngwladol, Awstralasia (2012)

Galwedigaeth: Dadansoddwr Cymorth Prosiect, Gwasanaethau Menter Hewlett-Packard

Gweld proffil...

Rhian Jones

Enw: Rhian Jones

Astudio: Ffrangeg ac Almaeneg gydag Astudiaethau Busnes (2001)

Galwedigaeth: Prif Swyddog Gweithredol Canolfan Cymry Llundain

Gweld proffil...

Debbie Walpole

Enw: Debbie Walpole

Astudio: Gwyddor Rheoli Americanaidd (2004)

Galwedigaeth: Perchennog a Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni The Borrowers Club

Gweld proffil...