Robiu Salisu

Mae Robiu, a raddiodd ar 21 Gorffennaf 2015 gyda BA (Anrh) mewn Hanes, yn disgrifio ei amser yn Abertawe fel "pleser". Tra'r oedd yn Abertawe, roedd Robiu'n bendant wedi mwynhau bywyd myfyriwr, gan ymuno â nifer o gymdeithasau, clybiau a digwyddiadau Undeb y Myfyrwyr.

Mae Robiu'n bwriadu aros yn Abertawe am flwyddyn arall, gan iddo gael ei ethol yn ddiweddar yn Swyddog Addysg Undeb y Myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2015/16.  Mae Robiu'n dweud yr oedd yr etholiad yn "adeg y bydda i'n cofio am byth; cefais i lawer o hwyl wrth gwrdd â myfyrwyr ac ymgyrchu i gael eu pleidleisiau".

Gofynnon ni iddo sut mae'n teimlo am orffen astudio ym Mhrifysgol Abertawe, a'i ateb oedd ei fod "... mewn sioc; teimlad od yw meddwl fy mod i wedi gorffen fy nhair blynedd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae wedi gwibio heibio, ac, fel chwinciad, mae drosodd".

Defnyddiodd Robiu lawer o wasanaethau'r Brifysgol er mwyn gwella ei sgiliau cyflogadwyedd. Aeth i nifer o sgyrsiau 'Wythnos o Waith', a chafodd ddau leoliad 'Wythnos o Waith'.  Roedd un ohonynt yn Adran Hanes y Brifysgol a'r llall gyda Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd. Roedd y cyfleoedd hyn, wrth ochr ei astudio, yn sicrhau bod gan Robiu'r sgiliau allweddol at y dyfodol. "Y sgiliau allweddol yr ydw i wedi'u datblygu ym Mhrifysgol Abertawe yw sgiliau ymchwil, dadansoddi hanesyddol, gwaith tîm, dysgu annibynnol a sgiliau cyflwyno. Dwi'n credu bod y sgiliau hyn wedi fy mharatoi at y dyfodol, yn arbennig o fewn y maes sydd o ddiddordeb i mi."

 

"Mae astudio ym Mhrifysgol Abertawe wedi bod yn bleser. Yn ystod f'amser ym Mhrifysgol Abertawe, dwi wedi cwrdd â sut gymaint o bobl a fydd yn aros yn rhan o'm bywyd am byth. Dwi'n teimlo fy mod wedi tyfu, newid, a datblygu fel unigolyn."