Rachael Russell

Graddiodd Rachael Russell ar 23 Gorffennaf 2015 gyda MEng mewn Peirianneg Fecanyddol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant. Mae symud cyffrous iawn ar ddod i Rachael (a oedd yn aelod o Glwb Rygbi'r Menywod, y Gymdeithas Ddawns a'r Gymdeithas Beirianneg), gan ddechrau ei gyrfa gyda'r Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD) ar Gynllun Graddedigion dwy flynedd. Bydd rôl newydd Rachael yn canolbwyntio ar Systemau Brwydrau Morwrol, a fydd yn cynnwys nifer o leoliadau gwaith cyffrous dros y ddwy flynedd.

Wedi astudio ym Mhrifysgol Abertawe am bum mlynedd, dywed Rachael fod Abertawe yn teimlo fel adref, ond mae'n edrych ymlaen, serch hynny, at y camau nesaf a fydd yn mynd â hi i Fryste, gan alluogi iddi ddechrau ei gyrfa gan ddefnyddio'r sgiliau a ddatblygodd o'i hastudiaethau. Wrth i Rachael ddechrau ei symud nesaf, creda na fydd yn gadael Abertawe mewn gwirionedd fyth, wedi meithrin cynifer o berthnasoedd dros y blynyddoedd. "Rwy'n credu mai fy hoff atgofion yw'r pethau bach digymell a ddigwyddodd. Y pethau bach hyn sy'n unigryw i Abertawe sy'n aros yn y cof, ac yn bendant gwnaethant fy helpu drwy fisoedd anos fy nghwrs. Pethau megis cerdded adref ar hyd yr arfordir, y traeth a syrffio yng Ngwŷr tan ei bod yn rhy dywyll i weld."

Yn ystod ei hastudiaethau aeth Rachael i Ffeiriau Gyrfaoedd, Digwyddiadau Gyrfaoedd GO Wales a chymerodd ran mewn lleoliad gwaith dros yr haf hefyd. Cred Rachael fod Abertawe yn sicr wedi datblygu ei hyder a'i hannibyniaeth, yn academaidd ac yn gyffredinol fel person. Drwy'r lleoliadau gwaith a rhyngweithio â'i darlithwyr, mae bellach yn teimlo'n hyderus yn ei gallu fel peiriannydd, gan alluogi iddi drafod a herio syniadau gyda'i chyfoedion a'i phenaethiaid.

"Mae Abertawe hefyd wedi datblygu fy sgiliau a gwybodaeth dechnegol, gan fy mharatoi ar gyfer swydd mewn diwydiant. O hyn rwyf wedi ennill fy swydd ddelfrydol, ac rwy'n gwybod bod nifer o'm ffrindiau ar y cwrs wedi llwyddo i wneud yr un fath, gan ddangos drwy hynny bod astudio yn Abertawe yn rhoi'r cyfleodd y mae eu hangen arnoch i lwyddo."

Rachael Russell