Otteh Edubio

Graddiodd Otteh Edubio ar 23 Gorffennaf 2015 â gradd mewn Peirianneg Fecanyddol.  Mae gan Otteh, a fu'n gyd-sylfaenydd ac yn arweinydd y Gymdeithas Peirianneg Fecanyddol, deimladau cymysg wrth iddo orffen ei astudiaethau israddedig.  "Mae'r datblygiadau sydd ar y gweill yn Abertawe, yn enwedig yn y Coleg Peirianneg, yn gwneud i mi deimlo'n frwdfrydig am nifer o bethau, gan gynnwys gwerth fy ngradd a'r posibiliadau i  mi yn ôl yn Abertawe."

Esboniodd Otteh wrthym faint y bu'n mwynhau ei amser yn Abertawe, yn enwedig digwyddiadau megis Varsity. "Roedd yn teimlo bod y Brifysgol wedi dod at ei gilydd fel tîm er mwyn trechu Caerdydd.  Aethom i amrywiaeth o gystadlaethau chwaraeon ac uchafbwynt y dydd oedd gêm rygbi enfawr yn Stadiwm y Mileniwm. Roedd yn ddiwrnod anhygoel! “

Uchelgais hirdymor Otteh am ei yrfa yw rhedeg ei gwmni ei hun, yn ddelfrydol, un sy'n darparu atebion technoleg feddygol blaengar i broblemau. Yn y cyfamser, mae'n bwriadu teithio i'r Almaen i ymgymryd ag interniaeth cyn dychwelyd i'r DU i ymgeisio am leoliad ar gyfer myfyriwr graddedig mewn maes sy'n ymwneud â Pheirianneg Feddygol. 

Yn ystod ei amser yn Abertawe, manteisiodd Otteh ar y cyfle i gael cymorth ac arweiniad gan y Gwasanaethau Cyngor Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, megis y Gweithdy Entrepreneuriaeth Dwys.  Bu Otteh hefyd yn cymryd rhan mewn digwyddiadau eraill yn y Brifysgol, megis darlith gyweirnod Syr Terry Matthews a thaith wedi’i noddi gan y Brifysgol i arddangosfa o dechnoleg feddygol yn Coventry.

Fel rhan o'i astudiaethau, cafodd Otteh gyfle hefyd i gymryd rhan mewn rhaglen gyfenwid â Phrifysgol A&M Tecsas. Disgrifiodd hyn fel "profiad gwych" a'i alluogodd i gael safbwyntiau eraill ar ei radd.

"Byddwn yn argymell y profiad i unrhyw fyfyriwr oherwydd bod pawb a gymerodd ran yn y rhaglen, gan gynnwys ni, wedi dychwelyd yn amlwg yn fwy uchelgeisiol ac yn awyddus i ddysgu".