Ina Laura Pieper

Graddiodd Dr Ina Laura Pieper ar 20 Gorffennaf 2015 â PhD mewn Astudiaethau Meddygaeth a Gofal Iechyd.  Mae Ina Laura wedi penderfynu aros ym Mhrifysgol Abertawe ac mae wedi cael swydd fel cynorthwyydd ymchwil ôl-ddoethurol ar brosiect cydweithredol rhwng Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe a Calon Cardio Technology Ltd a leolir yn Sefydliad Gwyddor Bywyd y Brifysgol.  Yn ei blwyddyn raddio, cynigiodd Calon swydd i Ina Laura fel eu Rheolwr Ymchwil ac mae bellach yn mwynhau rheoli'r tîm ymchwil biofeddygol sy'n profi diogelwch pwmp calon newydd.

Yn 2016, bydd Ina Laura yn mynd i un o'r cynadleddau pwysicaf ym maes ymchwil i bympiau calon, a gynhelir yn Japan, ac mae'n edrych ymlaen yn fawr at hyn. Yn y cyfamser, bydd Ina Laura yn parhau i gynllunio a monitro astudiaeth cyn-glinigol i brofi diogelwch y pwmp calon cyn iddo gael ei weithgynhyrchu a'i brofi mewn cleifion. 

Yn y tymor hir, mae Ina Laura yn gobeithio sefydlu ei busnes Gwyddor Bywyd/Biodechnoleg ei hun ac mae'n teimlo bod y sgiliau mae wedi'u datblygu hyd yn hyn ym Mhrifysgol Abertawe wedi ei rhoi ar y trywydd iawn ar gyfer y dyfodol.  Mae'r sgiliau a'r profiadau hyn yn cynnwys cyllid, datblygu busnes, datblygu eiddo deallusol, datblygu cynnyrch a phrofi clinigol. 

Mae Ina Laura yn gwerthfawrogi'n fawr ei hamser fel myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Abertawe.  "Mae gwneud PhD yn eich dysgu i gredu ynoch eich hun a'ch gallu i reoli a datblygu prosiect ymchwil. Dwi wedi dysgu sut i ddatrys problemau a sut i ddod o hyd i wybodaeth ar fy liwt fy hun mewn meysydd sy'n hollol newydd i mi. Mae PhD yn waith caled a dwi wedi dysgu i ddyfalbarhau, peidio â rhoi'r ffidil yn y to a gorffen tasgau ar amser. Dwi'n meddwl bod yr holl sgiliau hyn wedi fy mharatoi ar gyfer fy rôl reoli bresennol, a byddant yn fy helpu i reoli mentrau newydd yn y dyfodol."

"Roedd fy ngoruchwyliwr yn arfer dweud wrthyf bod gwneud PhD yn dda am ddatblygu'r cymeriad. Ar ôl mynd drwy'r broses fy hun a thyfu mewn cynifer o ffyrdd, dwi'n gallu gweld beth roedd hi'n feddwl!"

Ynglŷn â fy ymchwil