Ben Hayward

Graddiodd Ben Hayward yn 2015 ar ôl astudio ar gyfer BA mewn Almaeneg ac Eidaleg ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd Ben yn aelod o'r Gymdeithas Almaeneg, a chymrodd ran mewn llu o weithgareddau a digwyddiadau tra'r oedd yn Abertawe, gan helpu i drefnu digwyddiadau cymdeithasol ar gyfer ei gyd-fyfyrwyr yn aml.

Uchelgais hirdymor Ben yw gweithio yn y diwydiant Teithio a Thwristiaeth, yn ddelfrydol mewn swydd fydd yn caniatáu iddo deithio gan ddefnyddio ei sgiliau iaith a chyfathrebu. Yn ystod y flwyddyn nesaf, cynllun Ben yw gwella ei cv trwy deithio o gwmpas Awstralia, gan ennill profiad gwerthfawr o'r diwydiant twristiaeth. Mae Ben yn credu y bydd y cyfle gwych hwn yn ei helpu i ddarganfod ym mha ran o'r diwydiant twristiaeth mae eisiau gyrfa.

Pan siaradom ni â Ben yn y seremoni raddio, roedd ganddo deimladau cymysg am adael Abertawe. "Bydda i'n colli'r Brifysgol, fy nghyfeillion a'r arddull byw yn gyffredinol, ond dwi'n barod i symud ymlaen i'r her nesaf trwy ddod yn rhan o'r gymdeithas. gan wella fy cv a chan ennill profiad gwaith gwerthfawr."

"F'atgofion gorau o'm hamser ym Mhrifysgol Abertawe yw cymdeithasu â'm cyfeillion ar y traeth yn ystod yr haf. Pan fydd yr haul yn gwenu, mae'r awyrgylch ar y traeth wastad yn wych."

Yn ogystal ag ymwneud â chlybiau a chymdeithasau, roedd Ben wedi defnyddio gwasanaethau academaidd y Brifysgol hefyd. Defnyddiodd Ben y gwasanaeth gyrfaoedd, a chafodd gymorth gyrfaoedd un-i-un oddi wrth ei ddarlithwyr academaidd. Roedd y cymorth hwn yn helpu Ben i ddatblygu ei sgiliau cyfathrebu ac i ennill yr hyder i fyw a gweithio tramor.  Esboniodd, "mae hyn yn rhywbeth na fyddwn i byth wedi credu y byddai'n bosibl cyn dod i'r Brifysgol."