Cysylltu gyda ni

Cwrdd â'r Tîm

 Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr

E-bost: daro@abertawe.ac.uk

Rhif ffôn: 01792 295156

Mahaboob Basha

Swyddog Datblygu

Dywed Dr Valasaravakkam Rahiman Syed Abdul MAHABOOB BASHA, a anwyd yn ne India, mai "Abertawe yw Gwlad Duw". Dechreuodd ei yrfa fel Diplomydd yng Ngwasanaeth Tramor India. Gweithiodd hefyd fel Swyddog Rhyngwladol etholedig yn Undeb y Myfyrwyr am ddau dymor cyn ymuno â DARO yn 2013. Yn gyn-fyfyriwr Abertawe, mae ganddo MA mewn Astudiaethau Hanesyddol a doethuriaeth mewn Gweinyddu Busnes a Rheoli Digwyddiadau o Sri Lanca. Ar hyn o bryd mae'n gweithio i sefydlu Canghennau Rhyngwladol newydd ledled y byd fel rhan o ddathliadau'r canmlwyddiant yn 2020.

Rhif ffôn: 01792 606754 

Emily Harris

Cynorthwyydd Cysylltiadau Cyn-fyfyrwyr

Ymunodd Emily Harris â Phrifysgol Abertawe fel Cydlynydd Ymgyrchoedd yn 2015, ac ers hynny mae wedi ymuno â'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr fel Cynorthwyydd Cysylltiadau Cyn-fyfyrwyr. Mae Emily yn gyfrifol am ddiweddaru gwefan y cyn-fyfyrwyr, marchnata digidol a chydlynu digwyddiadau.

Rhif ffôn: 01792 295830

Antonella Moretti-Murphy

Swyddog Gweinyddol DARO

Mae gan Antonella Moretti-Murphy brofiad helaeth mewn rolau gweinyddol, cynorthwyydd personol ac ysgrifenyddol, gan weithio i gwmnïau adeiladu, gweithgynhyrchu a sefydliadau nid er elw cyn ymuno â'r Brifysgol yn 2006 fel cynorthwyydd ysgrifenyddol yn yr Adran Economeg. Mae bellach wedi bod yn gweithio yn DARO am flwyddyn, lle mae'n rheoli pob agwedd ar gyllid y swyddfa. Gall diwrnod gwaith arferol gynnwys cydlynu cynlluniau teithio, cynorthwyo â threfnu cyfarfodydd neu aduniadau, archebu offer swyddfa ac ymateb i ymholiadau ar y ffôn neu drwy e-bost. Mae'n siaradwr Eidaleg rhugl, sef ei mamiaith, a gall hefyd siarad Sbaeneg, wedi mynychu cyrsiau yn Adran Addysg Barhaus Oedolion (AABO) Prifysgol Abertawe.

Rhif ffôn: 01792 295830

Aimee Pritchard

Cynorthwyydd Cysylltiadau Cyn-fyfyrwyr

Mae Aimee Pritchard wedi gweithio ym Mhrifysgol Abertawe am bum mlynedd, fel Swyddog Ymgysylltu â Busnes Technocamps yn y lle cyntaf, ac yn ddiweddar fel Cynorthwyydd Cysylltiadau Cyn-fyfyrwyr. Yn athrawes hyfforddedig, mae Aimee yn hyddysg mewn astudiaethau busnes a TGCh. Mae Aimee yn gyfrifol am wefan a marchnata digidol y cyn-fyfyrwyr.

Rhif ffôn: 01792 295830

Bill Saunders

Cynorthwyydd Datblygu

Dechreuodd Bill Saunders weithio yn y Brifysgol yn 2012 ar ôl cwblhau MA mewn Datblygu Rhyngwladol. Mae ganddo sawl blwyddyn o brofiad o ddatblygu a chyfathrebiadau marchnata yng Nghanada.

Rhif ffôn: 01792 606445

Stuart Swan 

Swyddog Datblygu

Dechreuodd Stuart Swan ei yrfa fel Rheolwr Ceisiadau yn y diwydiant trawsyrru a chylchredeg pŵer, yna swyddi tebyg yn y sectorau niwclear a gwasanaethau proffesiynol. Ymunodd â DARO yn 2013 fel Swyddog Datblygu.

Rhif ffôn: 01792 606972

Sally Thurlow

Rheolwr Perthnasoedd Cyn-fyfyrwyr a Chymynroddion

Dechreuodd Sally Thurlow ei gwaith fel Swyddog Cyn-fyfyrwyr yn 2005, a bu’n gyfrifol ers hynny am reoli’r berthynas rhwng y Brifysgol a’i chyn-fyfyrwyr. Gyda buddsoddiad diweddar y Brifysgol mewn gwaith datblygu, rôl Sally yn y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr (DARO) newydd yw stiwardio perthnasoedd â chyn-fyfyrwyr, rhoddwyr a chyfeillion, gan annog perthynas hyd oes â Phrifysgol Abertawe. Mae gan Sally radd mewn Marchnata a Diploma'r Sefydliad Marchnata Siartredig. Cyn dechrau yn Abertawe, gweithiodd Sally mewn sawl rôl marchnata a rheoli digwyddiadau yn y sectorau preifat ac elusennol.

Rhif ffôn: 01792 513463