Sut mae eich cefnogaeth wedi helpu...

Gemma Almond

Graddiodd Gemma Almond ar 25 Ionawr 2016, ar ôl astudio am MA mewn hanes, â diddordeb penodol mewn hanes anabledd. 

Mae Gemma'n hanu o Amwythig yn wreiddiol a symudodd i Abertawe yn 2011 i Astudio BA (Anrh.) mewn Hanes, gan raddio â gradd anrhydedd dosbarth cyntaf yn 2014.  Dewisodd Gemma astudio yn Abertawe am nifer o resymau, yn enwedig y cyfleusterau nofio ar y campws.  Yn ystod ei hastudiaethau israddedig, bu Gemma yn hyfforddi am oddeutu 22 awr yr wythnos a bu'n cystadlu yng Ngemau Paralympaidd Llundain 2012. 

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Cyn-fyfyrwyr 2014/15 i Gemma, gan ei galluogi i barhau â'i hastudiaethau yn Abertawe ac ennill MA mewn Hanes.  Diben Cronfa'r Ysgoloriaeth Cyn-fyfyrwyr yw lliniaru'r baich ariannol cynyddol ar fyfyrwyr dawnus efallai na fyddai ganddynt yr adnoddau, fel arall, i fynd i'r Brifysgol. 

Cliciwch ar y ddolen fideo isod i glywed mwy am hanes Gemma.

"Mae'r cymorth ariannol wedi bod yn amhrisiadwy er mwyn fy ngalluogi i aros yn Abertawe, lle gallaf ddefnyddio cyfleusterau academaidd a chwaraeon o'r radd flaenaf. Mwynheais fy ngradd israddedig yma ac rwy'n hynod ddiolchgar fy mod yn gallu parhau â'm hastudiaethau ar lefel ôl-raddedig yn yr un amgylchedd a dan arweiniad arbenigol y darlithwyr. Mae'n anodd ennill ariannu ar lefel gradd meistr ac rwy'n ddiolchgar am y cyfle y mae wedi'i roi i mi hybu fy nyheadau yn y byd academaidd wrth gadw'r pwysau ariannol i isafswm."

Gemma Almond