Ysgoloriaethau chwaraeon‚ÄĆ

 

Welsh Sport Swansea Infographic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r brifysgol wedi ymrwymo i gefnogi athletwyr elît trwy roi cyfle iddynt astudio yn Abertawe. Mae ysgoloriaethau chwaraeon yn rhoi’r hyblygrwydd i gystadlu ar y lefel uchaf yn eu dewis gamp wrth astudio am radd mewn sefydliad ymchwil ddwys sydd ymhlith y 30 o brifysgolion gorau yn y DU.

Rydym am sicrhau bod cynifer o athletwyr elît ifainc â phosib yn cael cyfle i nid yn unig i wella eu gyrfaoedd chwaraeon ond hefyd i gyflawni eu potensial academaidd. Trwy gynnig ysgoloriaethau chwaraeon wedi’u hariannu ym Mhrifysgol Abertawe, mae modd i hyn gael ei wireddu.

Oes modd i chi helpu?

Efallai eich bod yn gyn Sgolor Chwaraeon eich hunan neu’n aelod o Glwb Chwaraeon. Gan hynny, byddwch yn deall yr heriau o gydbwyso eich astudiaethau gyda'ch hyfforddiant a dod o hyd i'r cyllid sydd ei angen i dalu costau cit a theithio.

Os ydych chi’n dewis gwneud rhodd tuag at ysgoloriaethau chwaraeon yn Abertawe, byddwch chi’n gwneud gwahaniaeth go iawn i fywyd chwaraewr ifanc. Rydym wedi profi sut y mae ysgoloriaethau wedi llywio gyrfaoedd academaidd a chwaraeon cyn-fyfyrwyr, a gellwch chi helpu i roi’r un cyfleoedd i athletwyr elît y flwyddyn nesaf.

Ni all gwneud rhodd fod yn haws. Gellwch chi wneud cyfraniad ar-lein ar alumni.swan.ac.uk/donate (os ydych chi’n dewis rhoi ar-lein, a wnewch chi sicrhau eich bod yn nodi ‘ysgoloriaethau chwaraeon’ fel eich dewis os gwelwch yn dda).

Ysgolor Chwaraeon

Renee Godfrey2“Fel cyn-fyfyrwyr yn y Brifysgol, mae gennyf brofiad go iawn o ymrwymiad y Brifysgol i chwaraeon ar bob lefel. Cefnogodd y Brifysgol fy nghynnydd academaidd yn fawr iawn a hefyd fy ngyrfa chwaraeon mewn syrffio. Roedd chwaraeon yn rhan bwysig o’m profiad prifysgol.”

Renee Godfrey, enillydd Pencampwriaeth Syrffio Genedlaethol Cymru bedair gwaith a Phencampwr Syrffio Myfyrwyr Prydain,
Ysgolhaig Chwaraeon Prifysgol Abertawe, graddiodd yn 2003 

Rhoddwr Cyn-fyfyrwyr

"Graddiais â gradd mewn Rheoli Gwyddoniaeth ym 1986, a thrwy gydol fy amser yn Abertawe chwaraeais ran weithredol mewn chwaraeon drwy'r clwb rygbi. Mae a wnelo profiad prifysgol â llawer o bethau ac mae'n hanfodol sicrhau'r cymysgedd cywir o gyrhaeddiad academaidd a chyfle i ddilyn diddordebau allgyrsiol. Rhoddodd y Brifysgol lawer i mi ar adeg pan oedd cost bod yn fyfyriwr yn llawer is, a theimlais mai dyma'r amser i roi rhywbeth yn ôl. Mae Abertawe yn falch iawn o'i chyflawniadau chwaraeon, fel y dylai fod, ac mae wedi datblygu nifer o athletwyr elit dros yr ychydig ddegawdau diwethaf. Buaswn yn bendant yn argymell bod cyn-fyfyrwyr eraill yn cymryd yr her i gefnogi doniau chwaraeon y genhedlaeth nesaf."

Mark Holloway (BSc Rheoli Busnes 1986)