Ymchwil

Nid yw heriau mawr y dydd yn parchu'r ffiniau artiffisial rhwng disgyblaethau traddodiadol.  Dyna pam mae amgylchedd campws Prifysgol Abertawe yn amgylchedd delfrydol lle caiff ymchwil amlddisgyblaethol ffynnu.

Mae gan bob un o'n chwe Choleg glystyrau ymchwil sy'n dod â sefydliadau ymchwil, cwmnïau preifat, y sector cyhoeddus, a'r trydydd sector at ei gilydd, gan gynyddu'n capasiti i arwain ym meysydd newydd a meysydd sy'n dod i'r amlwg.

Mae ein hymrwymiad i ymchwil amlddisgyblaethol yn sicrhau ein bod yn cyfuno cryfderau mewn meysydd STEM ag ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol; y celfyddydau a’r dyniaethau; a busnes, economeg a’r gyfraith, i fynd i’r afael â llawer o’r heriau mwyaf cymhleth a dybryd yn y byd.

Mae enghreifftiau o ymchwil a wnaed ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnwys:

  • Diabetes
  • Gwybodeg Canser a Bioleg Celloedd Canser
  • Niwrowyddoniaeth Moleciwlaidd e.e. epilepsi, Clefyd Huntington, a Chlefyd Alzheimer
  • EnAlgae: Technoleg biodanwydd Algaidd (sy'n anelu at leihau'n dibyniaeth ar danwydd ffosil)
  • BLOODHOUND SSC
  • Dyddiaduron Richard Burton

Am ragor o wybodaeth...

Am ragor o wybodaeth ar ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe:

Breakthrough - ein prif gyhoeddiad ymchwil, sy'n dangos rhychwant, ansawdd, ac effaith ymchwil Prifysgol Abertawe

Ymchwil y Colegau

Cewch wylio'n fideos ymchwil hefyd, sy'n dangos ystod yr ymchwil sydd ar y gweill ym Mhrifysgol Abertawe.

Peiriannydd Biofeddygol

Y Ganolfan Nano-iechyd

Y Sefydliad Gwyddorau Bywyd