Gwneud Gwahaniaeth

Labordai ac ystafelloedd dysgu o'r radd flaenaf a wnaed yn bosib drwy gymynrodd gan ffisegwr enwog

Ym mis Medi 2012 agorwyd labordai ac ystafelloedd dysgu newydd o'r radd flaenaf. Gwnaed y gwaith adnewyddu i'r labordai a'r ystafelloedd dysgu gwerth £3 miliwn yn bosib drwy raglen gyfalaf y Brifysgol, y Coleg Gwyddoniaeth, a chymynrodd hael a wnaed i'r Adran Ffiseg gan Dr Gething Morgan Lewis FRSE, ffisegwr enwog a gafodd ei fagu yn Ystalyfera yng Nghwm Tawe ac a gafodd ei addysg yng Ngholeg Aberhonddu.

Bu Dr Lewis, a fu farw ym mis Chwefror 2009, yn gweithio ar radar yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac yn y 1960au ef oedd un o arloeswyr y grŵp ffiseg ronynnol arbrofol ym Mhrifysgol Glasgow, lle y parhaodd â'i waith tan iddo ymddeol fel uwch-ddarlithydd ym 1979. Trwy ei ymchwil ym maes ffiseg ronynnol, roedd gan Dr Lewis gysylltiadau agos â CERN ac roedd yn Gymrawd o Gymdeithas Frenhinol Caeredin.

Dychwelodd un o raddedigion mwyaf nodedig Prifysgol Abertawe i'w hen goleg i agor yn swyddogol y labordai a'r ystafelloedd dysgu. Graddiodd yr Athro Lyn Evans CBE FRS, a arweiniodd y prosiect i adeiladu'r Peiriant Gwrthdaro Hadron Mawr (LHC) yn CERN, o Brifysgol Abertawe gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Ffiseg ym 1966 a chyda PhD ym 1970.

Meddai'r Athro Evans, a wnaed yn Gymrawd Anrhydeddus o'r Brifysgol yn 2002, "Mae'n anrhydedd cael gwahoddiad i agor labordai a chyfleusterau addysgu newydd y Coleg yn y Brifysgol lle y bues i fy hun yn astudio fel myfyriwr israddedig a lle dechreuais i fy ymchwil ffiseg â'm llwybr gyrfa fy hun - llwybr a arweiniodd yn y pen draw at CERN a'r cyfle i weithio gydag un o arbrofion mwyaf a mwyaf cyffrous y byd gyda'r LHC.

"Rydw i'n gobeithio'n fawr y bydd y buddsoddiad hwn mewn dysgu ac addysgu ffisegwyr Abertawe y dyfodol yn talu ar ei ganfed."