Ailddatblygu Parc Singleton

Mae'r proses o ailddatblygu campws Parc Singleton eisoes wedi dechrau gyda chwblhau prosiectau’n cynnwys gwella tir y cyhoedd, adeiladu ILS2 a gwelliannau i berfformiad ynni a golwg – er enghraifft gydag ail-orchuddio a gwaith i wyneb Tŵr Faraday ac adeilad Keir Hardie.

Mae Tŷ Fulton wrthi’n cael ei uwchraddio fesul cam, yn dechrau yn y lle cyntaf gyda chreu parth masnachol ar ochr orllewinol y llawr gwaelod i wella’r profiad i fyfyrwyr.

Mae Cyfnod 2 yn cynnwys dymchwel adeiladau ar y campws sy’n galluogi’r gwaith o ad-drefnu ac ailddatblygu lle ar Gampws Singleton.

Mwy am Ailddatblygu Parc Singleton

Newidiadau bwriadedig i Gampws Singleton

Ailwampio Labordai Ffiseg

Ailwampio Labordai Ffiseg

Trwy gymynrodd hael gan Dr Gething Morgan Lewis FRSE, ffisegwr enwog a gafodd ei fagu yn Ystalyfera yng Nghwm Tawe ac a gafodd ei addysg yng Ngholeg Aberhonddu, agorwyd labordai ac ystafelloedd dysgu newyd.

Dychwelodd un o raddedigion mwyaf nodedig Prifysgol Abertawe i'w hen goleg i agor yn swyddogol y labordai a'r ystafelloedd dysgu. Graddiodd yr Athro Lyn Evans CBE FRS, a arweiniodd y prosiect i adeiladu'r Peiriant Gwrthdaro Hadron Mawr (LHC) yn CERN, o Brifysgol Abertawe gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Ffiseg ym 1966 a chyda PhD ym 1970.

Darllen mwy...

Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi

Bydd y Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi yn galluogi’r Brifysgol i ‘dorri allan’ o gyfyngiadau ei hystad bresennol, gan ddarparu lle ar gyfer twf a chan hwyluso mwy o gydweithio gyda diwydiant. Bydd yn darparu ‘Parc Gwyddoniaeth’ cenhedlaeth nesaf, gan gydleoli ymchwilwyr y Brifysgol ac ymchwilwyr o fyd diwydiant, myfyrwyr ac academyddion – a fydd nid yn unig ar yr un safle, ond hefyd yn defnyddio’r un labordai a’r un cyfleusterau.

Bydd Cyfnod 1 o’r Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi’n cynnwys:

  • Canolfan Arloesi a Chyfleuster Gweithgynhyrchu’n cydleoli diwydiant ac ymchwil y Coleg Peirianneg.
  • Cyfleusterau addysgu ac ymchwil israddedig ar gyfer y Coleg Peirianneg a’r Ysgolion Busnes ac Economeg.
  • Cyfleusterau Myfyrwyr gan gynnwys awditoriwm, manwerthu, cyfleusterau hamdden a chwaraeon.
  • Canolfan Dysgu ac Adnoddau – cyfleusterau llyfrgell ac adnoddau cysylltiedig.
  • Neuaddau preswyl i fyfyrwyr ar gyfer hyd at 1,000 o fyfyrwyr yng Nghyfnod 1
  • Cyfleuster Profi Defnyddiau ac Ymchwil (SMaRT). Bydd y Ganolfan profi defnyddiau yn cynnwys profi defnyddiau newydd a rhai sydd eisoes yn bodoli ar gyfer Rolls Royce a ddefnyddir yn y diwydiannau awyrofod ac awyr-beiriannau

Mwy ar Rhaglen Ailddatblygu’r Campws

Campws Gwyddoniaeth ac Arloesedd Arfaethedig Newydd

Yn meddwl y gallwch helpu?

Os hoffech gynorthwyo’r Brifysgol gyda’u cynlluniau am Gampws Gwyddoniaeth ac Arloesi, neu gydag ailddatblygu campws Parc Singleton, cysylltwch â ni.