Arbedion Treth

Treth Etifeddiaeth yw'r hyn y mae'n rhaid i chi (neu, yn dechnegol, eich ystâd) ei dalu os yw gwerth eich ystâd yn fwy na throthwy'r llywodraeth, sef £325,000 y pen ar hyn o bryd. Codir treth o 40% ar unrhyw arian uwchben y swm hwn, felly gallai’r rhai sy'n agos atoch golli miloedd o bunnoedd adeg eich marwolaeth.

Dyma rai enghreifftiau o sut y gallai gadael rhoddion yn eich ewyllys effeithio ar swm treth etifeddiaeth eich ystâd.

Arbedion Treth

*Treth Etifeddiaeth

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC)