Gwneud y gorau o'ch rhodd

Gwneud y gorau o'ch rhodd

Os ydych yn dymuno rhoi i elusen, ac os ydych yn talu treth yn y DU, y mae ystod o gymhelliannau treth a chynlluniau ar gael i'ch helpu i wneud y gorau o'ch rhodd.

Mae Cymorth Rhodd yn ffordd rhwydd o helpu elusen i gael arian ychwanegol yn sgil eich rhoddion. Mae'ch rhodd trwy Gymorth Rhodd yn cael ei thrin fel petai treth incwm ar y gyfradd sylfaenol wedi'i thynnu gan y rhoddwr yn barod. Wedyn, caiff elusennau hawlio'r dreth honno yn ôl o Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Ewch i wefan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi am ragor o wybodaeth ar Gymorth Rhodd.

I lawer o roddwyr, mae rhodd yn dod â mantais treth, gan leihau'ch incwm gros cyn tynnu treth ar weddill eich enillion. Mae hyn yn enwedig o fanteisiol i'r rhai sy'n talu treth ar y gyfradd uchaf. Os ydych yn talu treth ar gyfradd uwch ac yn gwneud rhodd trwy Gymorth Rhodd, cewch hawlio ad-daliad treth. Am ragor o wybodaeth: Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi - rhoddion treth-effeithol.