Dylan Williams

null

Enw: Dylan Williams

Cwrs: Hanes

Coleg: Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Blwyddyn Raddio Ddisgwyliedig: 2019

Diddordebau/hobïau: Yn mwynhau Hanes Modern, gwylio rygbi, mynd i gyngherddau a garddio.