Claire Norman

Claire Norman

Enw: Claire Norman

Cwrs: Meddygaeth Mynediad i Raddedigion

Coleg: Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

Blwyddyn Raddio Ddisgwyliedig: 2019

Diddordebau/hobïau: Yn mwynhau darllen a gwirfoddoli gyda Gwasanaeth Ambiwlans St. Johns.