Ceinwen Cloney

null

Enw: Ceinwen Cloney

Cwrs: Meddygaeth Mynediad i Raddedigion

Coleg: Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

Blwyddyn Raddio Ddisgwyliedig: 2019

Diddordebau/hobïau: Pêl-rwyd, Cymdeithasu, Darllen, Pobi, y Celfyddydau a Chrefftau