Bernadette London

null

Enw: Bernadette London

Cwrs: Cyfrifeg a Chyllid

Coleg: Yr Ysgol Reolaeth

Blwyddyn Raddio Ddisgwyliedig: 2017

Diddordebau/hobïau: Yn mwynhau rhwyfo