Cysylltwch a hen ffrindiau

Cysylltu â hen gyfeillion

Rydym yn aml yn clywed gan gyn-fyfyrwyr sydd eisiau cysylltu â’u cyfoedion a chyfeillion o’u cyfnod ym Mhrifysgol Abertawe.  Os hoffech chi ddod o hyd i gyfaill rydych wedi colli cysylltiad â nhw, anfonwch e-bost atom ac fe rown eich neges i fyny ar ein gwefan.

 

alumni@abertawe.ac.uk

Microbioleg 1988

Dyma lun o Ficrobiolegwyr Abertawe yn 1988 (blwyddyn fy ngraddio).  Hoffwn roi enwau i fwy o’r wynebau yn y llun.  Os ydych chi’n un o’r myfyrwyr yn y llun cysylltwch trwy’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr alumni@abertawe.ac.uk.

David Nobel (Microbioleg 1988)

1988 Epidemioleg a Chynllunio Iechyd

Roeddwn yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe rhwng 1986 ac 1987 yn astudio gradd Meistr mewn Epidemioleg a Chynllunio Iechyd.  Roeddem yn cael darlithoedd yn y CDC yn ogystal â Choleg Meddygaeth Caerdydd, ac yn teithio rhwng Caerdydd ac Abertawe yn rheolaidd.  Fe wnaeth fy nghyfnod fel myfyriwr fy nghyfoethogi yn fawr ac mae gennyf lawer o atgofion hapus o’r dyddiau hynny.

Tybed a allwch fy helpu i gysylltu â fy nghyfeillion o’r flwyddyn honno?  Byddai’n braf iawn i glywed ganddyn nhw eto.

Dr B. Kishore (Epidemioleg a Chynllunio Iechyd 1988)