Ymchwil Adran y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

Y mae ffocws glir ar Gymru yng ngwaith ymchwil staff adran y Cyfryngau Cymraeg. Ceir prosiectau sy’n edrych ar y cyfryngau mewn cyd-destunau hanesyddol, diwylliannol, gwleidyddol, technolegol a rôl merched a gwneir hynny mewn cyd-destun cymharol trwy gysylltu’r datblygiadau yng Nghymru gyda’r datblygiadau a welir mewn diwylliannau a gwledydd bychain eraill.

Yn benodol rydym yn ymchwilio’r meysydd canlynol:

  • Hanes darlledu yng Nghymru
  • Delweddu Cymru ar ffilm, teledu a’r cyfryngau eraill
  • Rôl y ferch yn natblygiad darlledu yng Nghymru
  • Datblygiad rhaglenni plant
  • Animeiddio yng Nghymru a thu hwnt
  • Radio yng Nghymru
  • Cynulleidfaoedd Byddar a Thrwm eu Chlyw yng Nghymru

Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, dyfarnwyd bod 100% o waith ymchwil yr uned Astudiaethau Celtaidd y mae’r staff yn rhan ohoni o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny, a bod 69% o’r gwaith a gyflwynwyd o safon ragoriaeth yn rhyngwladol, neu’n arwain y maes yn rhyngwladol. Gweler y stori gyflawn yma.

Mae’r staff yn gweithio’n agos iawn gyda ymchwilwyr eraill mewn adrannau cyfryngau ledled Cymru a hynny yn bennaf trwy gymryd rhan flaenllaw yng ngweithgareddau Cyfrwng – y gymdeithas sy’n tynnu’r diwydiannau creadigol ac academyddion ynghyd er mwyn pwyso a mesur y cyfryngau yng Nghymru. Mae Cyfrwng yn hyrwyddo ymchwil academaidd ym meysydd ffilm, radio, teledu, theatr, perfformio, newyddiaduraeth a chyfryngau newydd trwy gyhoeddi cyfnodolyn a threfnu cynhadleddau.

Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda nifer o ymchwilwyr mewn meysydd eraill ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys y Gymraeg, Saesneg, Hanes a Gwleidyddiaeth.