Graddau Ymchwil – PhD, MPhil, MA

Gall staff Cyfryngau Cymraeg gyfarwyddo ymchwil ar y meysydd canlynol: hanes ffilm yng Nghymru, portread o Gymru a’r Cymry ar y sgrin, rôl merched yn y Cyfryngau, polisi’r cyfryngau, hanes teledu yng Nghymru, animeiddio yng Nghymru, y ddrama deledu, ffilmiau a rhaglenni dogfen, rhaglenni plant, y cyfrwng radio a’r cyfryngau digidol a rhwydweithio cymdeithasol.

Ceir tair gradd ymchwil yn y Cyfryngau Cymraeg, pob un ohonynt yn gofyn i chi gynnal ymchwil gwreiddiol ar bwnc penodol.

Gofynion mynediad PhD yw 2:1 neu ddosbarth cyntaf yn ogystal â gradd Meistr mewn pwnc perthnasol. Mae’n rhaid i ymgeiswyr ar gyfer M.Phil a Meistr drwy Ymchwil feddu ar o leiaf 2.1 ar lefel israddedig neu gymwysterau proffesiynol perthnasol. Gall myfyrwyr gofrestru ym mis Medi, Ionawr, Ebrill neu Orffennaf.

Am sgwrs anffurfiol ynghylch graddau ymchwil, cysylltwch â Dr Gwenno Ffrancon –g.ffrancon@abertawe.ac.uk neu Dr Elain Price – e.price@abertawe.ac.uk

Cewch ffurflen gais ar-lein a gwybodaeth bellach am ffioedd ac adnoddau ar www.abertawe.ac.uk/ol-raddedig.