Cyrsiau Israddedig

Mae Academi Hywel Teifi yn cynnig gradd sengl yn y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus:

BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus (Cod UCAS Q629)

Lawrlwythwch daflen y cwrs -  BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

 

Mae modd cyfuno’r meysydd uchod gyda’r Gymraeg mewn gradd gyfun o 2016-17:

BA Cymraeg, Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus (Cod UCAS QP5H)

Lawrlwythwch daflen y cwrs -  BA Cymraeg, Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

Yn ogystal mae rhai myfyrwyr yn dewis astudio BA Media and Communication ond dilyn rhai modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg.  Edrychwch ar y llyfryn ‘Modiwlau cyfrwng Cymraeg Israddedig’ i gael gweld beth sydd ar gael.

Yn y flwyddyn gyntaf a’r ail gallwch ddewis o amrywiaeth o fodiwlau a manteisio ar gyfleoedd profiad gwaith, yn y drydedd flwyddyn mae modd arbenigo ar faes o’ch dewis, gan ganolbwyntio ar eich cryfderau a’ch diddordebau.  Cafodd y cwricwlwm ei ddatblygu mewn ymgynghoriad â phanel o gynrychiolwyr diwydiant er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth yn gyfredol ac yn adlewyrchu gofynion byd gwaith. Byddwch felly yn graddio fel unigolyn hyderus yn barod i wynebu’r farchnad waith gan feddu ar amrediad o sgiliau a phortffolio o waith i’w ddangos i ddarpar gyflogwr.

Yn ôl Creative Skillset - cyngor sgiliau’r sector - mae disgwyl i’r cyfleoedd gwaith ym maes y diwydiannau creadigol gynyddu 45% rhwng 2012-2022.  Mae meysydd fel darlledu, y wasg a marchnata yn parhau i gynnig gyrfaoedd cyffrous i raddedigion, ond bellach mae yna gyflogwyr sy’n croesawu unigolion sy’n meddu ar sgiliau cyfryngol megis creu gwefannau a rheoli proffil ar-lein.  Cyfnod da felly i ystyried gradd ym maes y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus.